Аутор: RHM

Сарадња ронилаца клуба “Жандармерија” са колегама из Руске Федерације

У просторијама Регионалног представништва Руске хуманитарне мисије на Балкану у Београду, у среду 13.03.2019, одржан је састанак са представницима ронилачког клуба “Жандармерија” из Београда. Тема састанка је била сарадња између ронилаца из Србије са њиховим колегама из Руске Федерације. У разговору са председником ронилачког клуба “Жандармерија”, господином Миодрагом Лакићем, размотрене су могућности и правци сарадње у овој области, са посебним акцентом на учешће ронилаца у акцијама спасавања и помоћи становништву, страдалом у поплавама. У том смеру се могу очекивати и конкретни кораци и пројекти Руске хуманитарне мисије на Балкану.

Отварање Центра руског језика на Универзитету Источно Сарајево на Палама

Захваљујући напорима и подршци Руске хуманитарне мисије (РХМ) и Амбасаде Руске Федерације у Босни и Херцеговини, 4. марта је отворен Центар руског језика на Универзитету Источно Сарајево, на Палама.

На свечаности је био присутан велики број званица, локалних и руских медија. Званицама су се обратили Амбасадор Руске Федерације у Босни и Херцеговини Петар Анатољевич Иванцов, представници Универзитета и ликалних власти.

Представник РХМ у Босни и Херцеговини, доктор филолошких наука, Илија Тјапков у свом обраћању је подвукао, да у последње време у координацији са дипломатском мисијом Русије и уз учешће државних и друштвених установа обе државе се видно активизирао рад Руске хуманитарне мисије на територији Босне и Херцеговине у сфери популаризације руског језика, литературе и културе, као и ширења руских образовних услуга и развој научне сарадње. Отварање Центра руског језика на Универзитету Источно Сарајево у овом контексту представља логичан наставак систематичног рада усмереног ка културном и образовном присуству Русије у региону.

Код локалних академских кругова постоји велика потреба за усавршавањем наставног особља, методичке препоруке, упознавање са актуелном професионалном литературом, техничким опремањем наставног процеса.

Током свечаности, РХМ је предала Центру комплет савремених уџбеника руског језика и 4 лаптопа намењених обављању наставног процеса. У плану рада Центра – регуларне консултације и пружање опште методичке подршке русистима у Босни и Херцеговини, сарадња са руским организацијама, предавања руских научника, политичких и друштвених делатника по различитој тематици, организација студентских размена, методичка подршка локалних русиста и још много тога.


Открытие Центра русского языка в университете города Пале

4 марта, благодаря усилиям Русской гуманитарной миссии (РГМ) и посольства РФ в БиГ, открылся Центр русского языка в Университете города Пале (округ – Восточное Сараево).
Мероприятие проходило при большом скоплении народа, местных и российских СМИ. С приветственными речами к собравшимся обратился Посол Российской Федерации в Боснии и Герцеговине Пётр Анатольевич Иванцов, представители руководства университета и местной власти.

Представитель РГМ в БиГ, кандидат филологических наук Илья Тяпков в своём обращении подчеркнул, что в последнее время в координации с дипмиссией России и при участии государственных и общественных учреждений обеих стран существенно активизировалась работа Русской гуманитарной миссии на территории Боснии и Герцеговины в сфере популяризации русского языка, литературы и культуры, а также распространения российских образовательных услуг и развития научного сотрудничества, Открытие Центра русского языка в университете в Восточном Сараево в данном контексте является логичным продолжением системной работы по расширению культурного и образовательного присутствия России в регионе.

Со стороны местного академического сообщества существует острая востребованность в повышении квалификации преподавательского состава, методических рекомендациях, ознакомления с актуальной профессиональной литературой, техническим оснащением учебного процесса.

В ходе мероприятия РГМ передала Центру комплект современных учебников для изучения русского языка и 4 ноутбука для обеспечения учебного процесса. В планах работы Центра — регулярные консультации и оказание общей методической поддержки боснийским русистам, взаимодействие с российскими организациями, лекции российских ученых, политических и общественных деятелей по различной тематике, организация школьного обмена, методическая поддержка местных русистов и многое другое.

http://ruserbia.com/culture/v-bosnii-i-gercegovine-vozrozhdaetsja-interes-k-russkomu-jazyku/
http://srpska.ru/article.php?nid=32083&new=1
https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=328609

Сусрети упознавања волонтера са партнерима РХМ

Сарадници Представништва Руске хуманитарне мисије на Балкану организовали су 19. фебруара низ сусрета намењених упознавању волонтера РХМ, који ће предавати руски језик у неколико установа у Београду.

Одржан је састанак са руководством Огранка библиотеке града Београда „Владан Десница“ у „Сава центру“, у коме ће у наредном периоду бити организовани бесплатни курсеви руског језка за око двадесет полазника, сврстаних у две групе. Поред тога, у првом контакту, усаглашен је програм рада у Руској школи „Валентина Терешкова“, где ће руски језик учити родитељи деце, која похађају ову школу. У Руском центру за науку и културу договрена је сарадња и помоћ сарадника РХМ у припремама за тестирање полазника курса РКИ при РЦНК и сарадња са Осмом београдском гимнзијом, која планира увођење билингуалног разреда. У складу са условима лиценцирања оваквог разреда при Министарству образовања Републике Србије, неопходна је припрема неколико наставника ове установе за вођење наставе својих матичних предмета на руском језику. Разматрани су и други пројекти и заједнички рад на распрострањењу руског језика. У том смислу радило се на разради начелног плана дешавања, који ће се одржавати у просторијама РХМ у Београду.

Са свим овим установама, Руска Хуманитарна Мисија је раније потписала одговарајуће документе о сарадњи.


Ознакомительные встречи добровольцев с партнёрами РГМ

Сотрудники Представительства Русской Гуманитарной Миссии на Балканах 19. февраля провели ряд ознакомительных встреч для добровольцев РГМ, который будет преподавать русский язык в нескольких учреждениях Белграда.

Состоялась встреча с руководством Отделения городской белградской библиотеки „Владан Десница“ в «Сава центре», в котором в ближайшее время начнут обучаться 20 слушателей в двух группах. В первом приближении согласована программа работы в Русской школе имени Валентины Терешковой, где русский язык будут изучать родители детей из младших классов, которые уже изучают русский в школе. В Российском центре науки и культуры достигнута договорённость о помощи силами сотрудников РГМ в подготовке к тестированию посетителей курсов РКИ в РЦНК и сотрудничество с 8-й белградской гимназией, где планируется ввести билингвальный класс. По условиям лицензирования подобного класса в Министерстве образования Республики Сербия, необходимо подготовить несколько преподавателей учебного заведения для ведения своих профильных предметов на русском языке. Обсуждались и другие проекты совместной работы по распространению русского языка. В числе прочего намечен предварительный план конкретных мероприятий, местом проведения которых станет Белградский офис РГМ.

Со всеми перечисленными образовательными учреждениями Русская Гуманитарная Миссия ранее подписала соответствующие документы о сотрудничестве.

Цртежи Марије Поленове, савременице Стевана Сремца и Епископа Јеронима

У Руском кутку Народне библиотеке „Стеван Сремац”, на самом почетку јубиларне 140. године од оснивања Библиотеке, гостује изложба Руског дома ауторке Марије Алексејевне Поленове (1816-1895). Ова позната руска сликарка савременица је обојице наших легатара Стевана Сремца и Епископа Јеронима и њено дело осликава дух и просветитељску визију интелектуалаца своје епохе.

Марија Алексејевна Поленова није стекла професионално образовање, јер у то доба на Академију уметности нису примали жене. Узимала је приватне часове код академика Молдавског. Цртежи Марије Поленове, носе сва обележја руске академске школе цртања. Изражајни, из народа узети ликови, пуни су духовног савршенства, чистоте и грације, а да при том не губе на својој индивидуалности. Фактуру тканина, боју драперија и тела, уметница доноси само сенчењем. На изложби су представљени портрети стварних ликова у народној ношњи. Имала је велики утицај на избор животног пута своје деце, славних руских сликара Василија и Јелене Поленове.

Изложбу можете погледати у Руском кутку Народне библиотеке сваког радног дана од 07.30 до 15.00 сати. Радови ће бити изложени до 14. марта 2019. године.

Семинар Центра за тестирање Санкт-Петербуршког државног Универзитета

Завршним догађајем у циклусу, у оквиру редовног годишњег методичког семинара усавршавања предавача руског језика био је семинар, одржан 6. фебруара под називом „Особености провођења тестирања из руског језика као иностраног и припрема за полагање испита“.

Сарадник Представништва Руске хуманитарне мисије на Балкану Илија Тјапков заједно са колегама русистима упознао се са новим принципима провођења тестирања, а такође у индивидуалним разоговорима са специјалним-тестатором Центра тестирања Санкт-Петербуршког универзитата Надеждом Дубњином размотрио је могућности организације тестирања за студенте и ученике у Босни и Херцеговини током лета 2019. године.Русская Гуманитарная Миссия на семинаре Центра тестирования СПбГУ

Завершающим событием в цикле мероприятий в рамках ежегодного методического семинара повышения квалификации преподавателей русского языка стал проведённый 6 февраля семинар «Особенности проведения тестирования по русскому языку как иностранному и подготовка к сдаче экзамена».
Сотрудник Представительства Русской Гуманитарной Миссии на Балканах Илья Тяпков вместе с коллегами-русистами ознакомился с новыми принципами проведения тестов, а также провёл индивидуальные переговоры со специалистом-тестором Центра тестирования Санкт-Петербургского университета Надеждой Дубининой. В ходе беседы обсуждалась возможность организации тестирования для студентов и школьников в БиГ летом 2019 года.