Аутор: RHM

Хиљаде верника на литургијама у Москви и Санкт Петербургу

Хиљаде верника окупило се на литургијама у Москви и Санкт Петербургу. Патријарх московски и целе Русије Кирил служиo je божићну литургију у Храму Христа Спаситеља у Москви. Председник Русије Владимир Путин дочекao je један од главних хришћанских празника у цркви Светог Симеона и Ане у Санкт Петербургу.

Руски патријарх Кирил позвао је вернике, да Божић буде испраћен добрим делима.

„Да бисмо поштовали ово Божије чудо које нам је дато рођењем његовог јединог сина, требало би да одговоримо способношћу не само да разумемо шта је он (Исус Христос) људима донео, него и вером и добрим делима“

РХМ отвара „Руски кутак“ у библиотеци „Стеван Сремац“ у Нишу

18. децембра 2017. Године у градској народној библиотеци „Стеван Сремац“ у Нишу биће одржана церемонија свечаног отварања пројекта „Руски кутак“, који је реализован у сарадњи ове установе са „Руском хуманитарном мисијом“.

Овај пројекат је од посебног значаја због тога, што ће литературни фонд ове библиотеке, након донације „Руске хуманитарне мисије“ бити највећи отворени фонд на Балкану (са преко 3.000 јединица).

Са циљем обезбеђења адекватних услова за рад „Руског кутка“ градска библиотека је дала одговарајући простор, који ће бити опремљен неопходном опремом. Надаље, „Руски кутак“ ће радити као руски центар литературе, науке и културе у овом региону.

Пројекат „Руски кутак“ Руске хуманитерне мисије, до сада је релизован у Београду, Крушевцу, Зрењанину, Белој Цркви и Медвеђи.

Церемонија свечаног отварања ће се одржати 18. децембра у 12:00 часова у градској народној бивлиотеци „Стеван Сремац“ у Нишу (адреса: ул. Боривоја Гојковића, бр.9).

Улаз слободан. Представницима медија биће омогућено интервјуисање организатора и почасних гостију свечаности.

Предсједник Републике Српске примиo делегацију Руске хуманитарне мисије

Предсједник Републике Српске Милорад Додик примиo je данас у Бањалуци делегацију Руске хуманитарне мисије, коју је предводио директор Руске хуманитарне мисије и савјетник предсједника Државне Думе Руске Федерације за међународна хуманитарна питања Јевгениј Примаков.

Током састанака разговарано је о могућностима реализације пројеката Руске хуманитарне мисије у области образовања и здравства и њеног будућег дјеловања у Републици Српској.

Предсједник Додик пружио је подршку активностима Руске хуманитарне мисије у Републици Српској, нагласивши да ће њено дјеловање још више унаприједити сарадњу између Републике Српске и Руске Федерације.

Руски језик: читамо, слушамо, гледамо..

Од 15 до 19 децембра 2017. године, у Београду у Руском центру науке и културе „Руски дом“ биће одржан пројекат „Руски језик: читамо, слушамо, гледамо..“. Пројекат има образовни карактер и одржава се по први пут у Београду.

Организатори пројекта: АНО „Руска хуманитарна мисија“, АНО „Центар филсмих фестивала и међународних програма“ уз подршку Представништва Россатрудничества у Србији – „Руски дом“ у Београду.

Историја односа народа Русије и Србије има дубоке корене и датира још из времена крштења Руси. До данашњих дана православље представља једну од „духовних веза“, сједињујућих русе и србе. Блискост језика и иста вера срба и руса допринели су узајамном културном утицају и непрекидној духовној сарадњи наших држава. Руски и српски језици део су исте језичке групе – словенске и међусобно су блиски и разумљиви. Достојевски је писао: „Језик – то је народ“, што још једном говори и потврђује блискост и сродство народа Русије и Србије.

У циљу популаризације руског језика, културе, литературе и руске кинематографије у оквиру пројекат организован је низ доешавања, усмерених ка развијању језичке културе у Србији. Повећање мотивације и интереса код младих, ученика, студената за изучавање достигнућа руске савремене и касичне литературе допринеће учвршћивању партернских односа између образовних установа Русије и Србије, промовисању културних вредности, толеранције и учвршћивања дијалога између две културе.

Отворени семинар за предаваче руског језика виших образвних установа у Србији на тему: предавање руског језика пред иностраном аудиторијом проводиће Виктор Михајлович Шаклеиндоктор филолошких наука, професор, шеф катедре руског језика и методике његовог предавања Филолошког факултета, Универзитета РУДН, Академик РАЕН, Члан Преседничког Савета за руски језик (Москва).

Отворену радионицу луткарске анимације за децу и ученике, који уче руски језик, проводиће Марина Владимировна Курчевскауметник режисер анимационог филма, доцент катедре режије и мултимедија ВГИК-а С.А. Герасимова, члан савеза уметника Русије, члан савеза кинематографа Русије, лаурат награде „Ника“ и „Златни орао“.

У рубрици „Литература на екрану“ биће приказани уметнички и анимациони филмови, снимљени по делима руских класика – „Ана Карењина. Историја Вронског“ и Бели Тигар“ у режији К.Г.Шахназарова, „Обломов“ у режији Н.С.Михалкова, „Мећава“ , „Снегурочка“ , „Он и она“ и др. студија анимационог филма „Пчела“.

Изложба „Ана Карењина као огледало епохе“ из колекције Државног музеја Л.Н.Толстоја упознаће српску публику са илустрацијама за роман Л.Н.Толстоја „Ана Карењина“ направљеним у различито време од стране познатих руских уметника, личним подсетницима, записима и фотографијама Л.Н.Толстоја, његовим делима, преведеним на српски језик. Ескурзије по изложби са презентацијама о стваралаштву Л.Н.Толстоја и његовом значају и доприносу светској литератури проводиће сарадник музеја, доктор филозофских наука Бендерски И.И.

За децу и ученике, који уче руски језик, глумци међународног стваралачког центра „Забавно позориште“ из Москве извешће представу по мотивима приче А.С.Пушкина „Бајка о цару Салтану“С 15 по 19 декабря 2017 года в г.Белград (Сербия) в Российском центре науки и культуры «Русский Дом» пройдёт проект «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим…». Проект носит образовательный характер и проводится в г.Белград впервые.

Организаторы проекта: АНО «Русская гуманитарная миссия», АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» при поддержке Представительства Россотрудничества в Сербии «Русский Дом» в Белграде.

История взаимоотношений народов России и Сербии имеет глубокие корни и начинается как минимум со времени крещения Руси. До сих пор именно православие является одной из „духовных скреп“, соединяющих русских и сербов. Родственность языков и единоверие сербов и русских способствовали, культурному взаимовлиянию и непрекращающемуся духовному сотрудничеству наших стран. Русский и сербский языки относятся к одной языковой группе – славянской и являются близкими и понятными, как русским, так и сербам. Достоевский писал: «Язык – это народ», что еще раз подтверждает близость и родство народов России и Сербии.

С целью популяризации русского языка, культуры, литературы и отечественного кинематографа в рамках проекта организован цикл мероприятий, направленных на развитие языковой культуры в Сербии. Повышение мотивации и интереса у молодежи, школьников, студентов к изучению произведений русской классической и современной литературы будет способствовать укреплению партнерских отношений между учебными заведениями России и Сербии, пропаганде культурных ценностей, толерантности и укреплению диалога двух культур.

Открытый мастер-класс для преподавателей русского языка высших учебных заведений Сербии на тему: преподавания русского языка в иностранной аудитории проведёт Виктор Михайлович Шаклеин –  доктор филологических наук, профессор заведующий кафедрой русского языка и методики его преподавания Филологического факультета Российского университета дружбы народов, Академик РАЕН, Член Президентского Совета по русскому языку (г. Москва).

            Открытый мастер-класс по кукольной анимации для детей и школьников, изучающих русский язык, проведёт Марина Владимировна Курчевская – художник постановщик анимационного кино,  доцент кафедры режиссуры и мультимедиа ВГИКа им.С.А.Герасимова, член союза художников России, член союза кинематографистов России, лауреат Премий «Ника» и «Золотой орел».

В рубрике «Литература на экране» будут показаны художественные и анимационные фильмы, снятые по произведениям русской классической литературы – «Анна Каренина. История Вронского» и «Белый Тигр» реж.К.Г.Шахназарова, «Обломов» реж. Н.С.Михалкова, «Метель», «Снегурочка», «Он и Она»  и др. студии анимационного кино «Пчела».

Выставка «Анна Каренина как зеркало эпохи» из коллекции Государственного музея Л.Н.Толстого познакомит сербскую публику с иллюстрациями к роману Л.Н.Толстого «Анна Каренина» созданными  в разные годы известными российскими художниками, личными заметками, записями и фотографиями Л.Н.Толстого, его произведениями, переведёнными на сербский язык. Экскурсии по выставке с рассказом о творчестве Л.Н.Толстого и его неоценимом  вкладе в мировую литературу проведёт сотрудник музея  кандидат философских наук Бендерский И.И..

Для детей и школьников, изучающих русский язык, артисты международного творческого центра  «Нескучный театр» из Москвы представят спектакль по мотивам сказки А.С.Пушкина «Сказка о Царе Салтане».