Kategorija: Новости

„Руска хуманитарна мисија“ реализује у Србији нови пројекат заједничких руско-српских лекарских тимова

1. новембра у сарадњи општине Врбас, њиховог дома здравља и „Руске хуманитарне мисије“ почиње реализација пројекта „Српско-руска мобилна клиника“ у оквиру кога ће руски и српски лекари у току десет дана посетити 10 насеља у општинама Врбас и Мали Иђош. Овај пројекат је један од најважнијих пројеката Руске хуманитарне мисије у 2019 години, а посебно је значајан за најстарију популацију овог краја, којима је отежан долазак до медицинских установа. Захваљујући овом пројекту све структуре социјално угрожених могу проћи лекарске прегледе и добити квалитетну медицинску помоћ.

Важним аспектом овог пројекта јавља се и коришћење новог возила „мобилне клинике“ опремљеног специјално за овакве пројекте и припремљеног за пријем и пружање медицинске помоћи у тешко доступним крајевима. Захваљујући карактеристикама „мобилне клинике“ у току десет дана руско—српска лекарска екипа ће посетити 10 насеља у општинама Врбас и Мали Иђош и урадити преко 200 прегледа. Састав овакве екипе ће чинити преводилац, два лекара и помоћно медицинско особље.

Извршни директор балканског представништва РХМ је подвукао, да ово није прва акција оваквог типа. До сада су слични пројекти реализовани у Златиборском округу, у општини Пожега, у Шумадијском округу, у граду Крагујевац и околини, у Средњебанатскком округу, у општинама Житиште, Сечањ и Нова Црња, где су великим успехом је реализован пројекат „српско-руске мобилне клинике“ и урађено преко 2.000 прегледа.

Свечани почетак пројекта планиран је у згради Општине Врбас, 01.новембра у 9:00. часова.


«Русская гуманитарная миссия» запускает новый проект совместных русско-сербских бригад врачей в Сербии

1 ноября 2019 года в сотрудничестве муниципалитета Врбас, его Дома здравоохраненния и «Русской гуманитарной миссии» (РГМ), стартует гуманитарный проект «Сербско-русская мобильная клиника» в рамках которого российские и сербские врачи в течение десяти дней посетят 10 населенных пунктов в муниципалитетах Врбас и Малый Иджош. Данный проект является одиним из крупнейших проектов РГМ в 2019 году и является особенно важным для пожилых людей, живущих вдали от крупных медицинских учреждений данного региона. Благодаря ему они смогут пройти обследование и получить качественную медицинскую помощь.
Важной особеностью проекта является использование нового автомобиля «мобильной клиники» сделанного специально для подпбных проектов, полностью оборудованного и подготовленного для приема и оказания медицинской помощи в удаленных и недоступнных краях. Благодаря характеристикам «мобильной клинике» в течение десяти дней российско-сербская бригада объедет 10 населеных пунктов в муниципалитетах Врбас и Малый Иджош и сделает более 200 приемов. В состав группы войдут переводчик, двух врачей и медперсонал.
Исполнительный директор балканского отделения РГМ подчеркнул, что это не первая акция подобного типа. В течении 2018 и 2019 гг, акция успешно проходила в златиборском округе, муниципалитиет Пожега, в шумадийском округе, Г. Крагуевац, в Среднебанатском округеЮ в муниципалитетах Сечань, Житиште и Новая Црня, в которых с большим успехом реализован проект «сербско-русской мобильной клинике», и сделано больше 2.000 приемов.
Торжествено начало проекта планировано в зданий Муниципалитета Врбас – 1 ноября 2019 г.

Јевгениј Александрович Примаков је одржао предавање на тему „Приоритети руске спољне политике“

Гост Факултета политичких наука био је члан Комитета за међународне односе Државне думе Руске Федерације, председник Управног одбора Руске хуманитарне мисије и новинар господин Јевгениј Александрович Примаков, који је одржао предавање на тему „Приоритети руске спољне политике“.

Јевгениј Александрович нагласио је да постоји пуно заблуда у вези са руском спољном политиком и да живимо у веома неспокојном времену. „Русија и Србија имају традиционално добре односе. Ми схватамо да се Србија окренула Европи и да своју будућност везује за Европску унију, то нам не представља проблем, јер сматрамо да треба раздвојити оријентацију од конфликтности, самим тим оријентација Србије не мора да значи конфликт са Русијом“, рекао је Примаков и додао да Србија може да постане мост који повезује исток и запад.

Говорећи о мултиполарном свету Јевгениј Примаков истакао је да свет постаје све конфликтнији и да постоји све више сукоба који су последица трагичног заокрета у људској цивилизацији. „Старе елите губе позиције и налазе се у незгодном положају. Одлуке које се тичу тржишта, расподеле ресурса и финансијске одлуке се не доносе из само једног центра“, објаснио је Примаков. Он се осврнуо на период када се свет налазио на корак од глобалне катастрофе и објаснио да су нас из свеопштег рата извукли само политичари који су се још увек сећали трагедије Другог светског рата. „Свет су из Карибске кризе извукли они политичари који су још увек памтили шта је то Други светски рат. Поражавајуће је са којом лакоћом нова генерација политичара доноси одлуке данас и уводи санкције“, нагласио је Примаков и закључио да страх од рата који је чувао свет у миру, више не постоји.

[http://www.fpn.bg.ac.rs/29316]

Институт «Эврика» организует выставку «Обучение в России» в Национальной Университетской Библиотеке г. Загреба и в Университете Риека

Как стать высококлассным профессионалом и как в этом поможет российское образование?

15 октября 2019 года с 10.00 до 18.00 в Национальной Университетской Библиотеке г. Загреба (Hrvatske Bratske Zajednice 4, 10000, Zagreb) и 17 октября 2019 с 10.00 до 16.00 в Университете Риека (Trg braće Mažuranića 10, 51000, Rijeka) состоится уникальное событие, которое будет полезно всем, кто интересуется образованием, саморазвитием, технологиями, гуманитарными и естественными науками.

По заказу Россотрудничества Институт «Эврика» (http://eurekanet.ru, edglobal@eurekanet.ru) организует выставку «Обучение в России», в рамках которой у вас будет возможность не только ознакомиться с передовыми направлениями высшего образования в России, но и поучаствовать в интересных лекциях, семинарах, лабораториях и хакатонах, пройти профориентационные тесты, и наконец, приятно и продуктивно провести время.

Цель проведения мероприятий: популяризация российского профессионального образования и привлечение на учебу соотечественников и иностранных граждан в Российскую Федерацию из иностранных государств посредством вовлечения в совместную деятельность по научно-популярным тематическим направлениям образовательных программ, реализуемых в российских вузах.

Задачи проведения мероприятий:

Популяризация направлений подготовки в сфере профессионального образования: инженерное дело, технологии и технические науки; математические и естественные науки; гуманитарные науки;
Повышение информированности соотечественников за рубежом и иностранных граждан об отечественных научных разработках, создание интереса широкого круга лиц через вовлечение в совместную деятельность и участие в лекциях и семинарах, проводимых с участием российских ученых;
Создание за рубежом активного сообщества соотечественников и иностранных граждан, интересующихся российской наукой и профессиональным образованием.

В рамках серии очных мероприятий вы получите возможность узнать от ведущих российских ученых и экспертов интересную информацию по следующим темам:

 • Какие навыки нужны профессионалу 21 века;
 • Система непрерывного IT-образования;
 • Проектная деятельность в инженерном образовании;
 • Инженерное образование в контексте современной научной картины мира;
 • Технология композитов и материаловедение;
 • VR-хакатон по материаловедению “Composite Battle VR”;
 • Психология межкультурной коммуникации;
 • Как развить у ребенка интерес к чтению?
 • Как научить себя учиться, и почему это необходимо сегодня;
 • Как предпринимательство формирует глобальный рынок и почему важно развивать предпринимательские навыки;
 • Как получить образование и устроиться на работу в России.

Среди лекторов и ведущих мероприятий – ведущие российские ученые и эксперты в самых разных направлениях. Выставка объединит на одной площадке не менее 100 участников.

Из первых рук вы сможете получить самую актуальную информацию от следующих спикеров:

 • Андрей Новиков, руководитель отдела методологии и образовательных программ МГТУ им. Н.Э. Баумана, организатор чемпионата мира по композитам «Composite Battle», организатор трека «Технология композитов» Олимпиады НТИ;
 • Лилия Ковтун, заведующий кафедрой русского языка как иностранного Московского государственного университета пищевых производств, кандидат культурологии, доцент.
 • Яна Бравая, заместитель начальника Управления по организации приёма Санкт-Петербургского государственного университета;
 • Андрей Гапонов, преподаватель Российской Академии музыки им. Гнесиных;
 • Маргарита Стоянова, вице-президент АНО «НОЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана», кандидат экономических наук;
 • Анна Долгих, ведущий научный сотрудник центра развития и координации научно-исследовательской работы студентов МГТУ им. Баумана, кандидат философских наук;
 • Дарья Коровушкина, эксперт по профориентации, Финансовый университет при Правительстве РФ;
 • Алёна Чаплыгина, директор Центра языков и культур Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого.

На выставке будут присутствовать и другие эксперты по направлениям подготовки российских вузов.
Эта выставка для вас, если вы можете ответить “ДА” хотя бы на одно из следующих утверждений:

 • вы интересуетесь образованием и саморазвитием;
 • вы являетесь молодым специалистом, учёным, предпринимателем, желающим узнать больше о перспективах высшего образования;
 • вы учитесь или преподаете в русской школе за рубежом;
 • вы уже поступаете или планируете поступать на учебу в Россию;
 • вы абитуриент, и вы пока не определились с выбором профессии;
 • вы абитуриент, и вы уже определились с выбором профессии;
 • вы переводчик или интересуетесь всем, что связано с Россией и русским языком;
 • вы представитель СМИ и интересуетесь участием в выставке “Обучение в России”.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке http://edrussia.proeureka.ru. Ждем вас на мероприятии! Будет интересно!

Институт «Эврика» организует выставку «Обучение в России» в Университет прикладных наук Берлина

Как стать высококлассным профессионалом и как в этом поможет российское образование?

21-22 октября в Берлине (Германия) в Университет прикладных наук Берлина (Salzufer 6, 10587 Berlin) состоится уникальное событие, которое будет полезно всем, кто интересуется образованием, саморазвитием, технологиями, гуманитарными и естественными науками.

По заказу Россотрудничества Институт «Эврика» (http://eurekanet.ru, edglobal@eurekanet.ru) организует выставку «Обучение в России», в рамках которой у вас будет возможность не только ознакомиться с передовыми направлениями высшего образования в России, но и поучаствовать в интересных лекциях, семинарах, лабораториях и хакатонах, пройти профориентационные тесты, и наконец, приятно и продуктивно провести время.

Цель проведения мероприятий: популяризация российского профессионального образования и привлечение на учебу соотечественников и иностранных граждан в Российскую Федерацию из иностранных государств посредством вовлечения в совместную деятельность по научно-популярным тематическим направлениям образовательных программ, реализуемых в российских вузах.

Задачи проведения мероприятий:

 • Популяризация направлений подготовки в сфере профессионального образования: инженерное дело, технологии и технические науки; математические и естественные науки; гуманитарные науки;
 • Повышение информированности соотечественников за рубежом и иностранных граждан об отечественных научных разработках, создание интереса широкого круга лиц через вовлечение в совместную деятельность и участие в лекциях и семинарах, проводимых с участием российских ученых;
 • Создание за рубежом активного сообщества соотечественников и иностранных граждан, интересующихся российской наукой и профессиональным образованием.

В рамках серии очных мероприятий вы получите возможность узнать от ведущих российских ученых и экспертов интересную информацию по следующим темам:

 • Какие навыки нужны профессионалу 21 века;
 • Система непрерывного IT-образования;
 • Проектная деятельность в инженерном образовании;
 • Инженерное образование в контексте современной научной картины мира;
 • Технология композитов и материаловедение;
 • VR-хакатон по материаловедению “Composite Battle VR”;
 • Психология межкультурной коммуникации;
 • Как развить у ребенка интерес к чтению?
 • Как научить себя учиться, и почему это необходимо сегодня;
 • Как предпринимательство формирует глобальный рынок и почему важно развивать предпринимательские навыки;
 • Как получить образование и устроиться на работу в России.

Среди лекторов и ведущих мероприятий – ведущие российские ученые и эксперты в самых разных направлениях. Выставка объединит на одной площадке не менее 100 участников.

Из первых рук вы сможете получить самую актуальную информацию от следующих спикеров:

Из первых рук вы сможете получить самую актуальную информацию от следующих спикеров:

 • Ольга Марченко, старший научный сотрудник Лаборатории когнитивной психологии МГППУ, кандидат психологических наук;
 • Лилия Ковтун, заведующий кафедрой русского языка как иностранного Московского государственного университета пищевых производств, кандидат культурологии, доцент.
 • Яна Бравая, заместитель начальника Управления по организации приёма Санкт-Петербургского государственного университета;
 • Андрей Гапонов, преподаватель Российской академии музыки им. Гнесиных;
 • Маргарита Стоянова, вице-президент АНО «НОЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана», кандидат экономических наук;
 • Виктория Клюева, помощник директора МИЦ «Композиты России», МГТУ им. Н.Э. Баумана.
  Дарья Коровушкина, эксперт по профориентации, Финансовый университет при Правительстве РФ;

Алёна Чаплыгина, директор Центра языков и культур Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого. На выставке будут присутствовать и другие эксперты по направлениям подготовки российских вузов.

Эта выставка для вас, если вы можете ответить “ДА” хотя бы на одно из следующих утверждений:

 • вы интересуетесь образованием и саморазвитием;
 • вы являетесь молодым специалистом, учёным, предпринимателем, желающим узнать больше о перспективах высшего образования;
 • вы учитесь или преподаете в русской школе за рубежом;
 • вы уже поступаете или планируете поступать на учебу в Россию;
 • вы абитуриент, и вы пока не определились с выбором профессии;
 • вы абитуриент, и вы уже определились с выбором профессии;
 • вы переводчик или интересуетесь всем, что связано с Россией и русским языком;
 • вы представитель СМИ и интересуетесь участием в выставке.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке http://edrussia.proeureka.ru. Ждем вас на мероприятии! Будет интересно!

„Руска хуманитарна мисија“ предала први контигент помоћи породицама на Косову и Метохији

22. септембра у манастиру Грачаница на Косову и Метохији „Руска Хуманитарна Мисија“ у сарадњи са Епархијом Рашко-Призренској и Хуманитарном организацијом Епархије рашко-призренске „Мајка девет Југовића – Народне кухиње на Косову и Метохији“ уприличили су доделу првог контигента пакета помоћи многочланим породицама. Ова хуманитарна акција, усмерена на помоћ и подршку многочланим породицама на Косову и Метохији, обухвата куповину и доделу 300 пакета са основним животним намирницама које ће бити расподељење на целокупној територији Косова и Метохије. Циљ ове акције је подршка породицама са четворо и више деце.

Додели пакета помоћи породицама у Грачаници присуствовали су и представници „Руске Хуманитарне Мисије“, Епархије Рашко-призренске и Хуманитарне организације „Мајка девет Југовића – Народне кухиње на Косову и Метохији“. Вредност ове донације „Руске Хуманитране Мисије“ је преко 1.000.000,00 динара.