Здравство

Програми подршке здравству у Региону

Руска Хуманитарна Мисија у оквиру своје делатности на Балкану велику пажњу посвећује реализацији програма из области здравства.

У том смислу, реализоване су активности које се односе на прикупљање и анализу информација и стања о потребама (у материјалу и апаратима) болница и клиничких центара, који се налаза на територији Републике Србије и Републике Српске.

Специјалисти РХМ из Москве су у том циљу посетили:

  • клиничке центре, опште болнице и домове здравља у Зрењанину, Новом Саду, Краљеву, Нишу, Косовској Митровици, Грачаници, Медвеђи, са циљем да се упознају са потребама ових установа, везаних за медицинску опрему, возила хитне помоћи, обуци и специјализацији лекара;
  • избелички камп у Прешеву, на југу Србије, са циљем стицања увида у услове боравка и пружања, евентуалне, помоћи;
  • избеглички камп у Реснику (надомак Београда), где је вршена процена потреба за додатном медицинском помоћи, пре свега у медицинским препаратима;

Такође били су организовани сусрети са представницима Одбора за здравство, Народне скупштине Републике Српске, Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије, Друштва лекара Војводине, директорима Руско-српског хуманитарног центра у Нишу.

Као резултат ове посете издвојене су следеће потребе медицинских установа:

 • велика потреба за возилима хитне медицинске помоћи, а у низу тешко доступних крајева – за возилима високе проходности;
 • обука и пробука лекара, специјализације и усавршавања, као и размена искустава.

РХМ је израдила пројекат реализације, који подразумева деловање у следећим областима:

 • сарадњу у осавремењавању две болнице општег типа;
 • организација заједничких мобилних лекарских тимова намењених раду у тешко доступним крајевима;
 • помоћ у отварању нових сеоских амбуанти при већим медицинским центирма у Србији;
 • вођење преговора везаних за питања поклањања једног или два возила хитне помоћи намењених раду у удаљеним крајевима.