“Мобилна клиника” у Босни и Херцеговини: почетак наредне етапе једног од кључних и најдyготрајнијих пројекта РХМ