“Руски кутак” у Нишу

У Нишу је данас потписан Меморандум о сарадњи између Регионалног представништва Руске хуманитарне мисије на Балкану и Народне библиотеке “Стеван Сремац” којим је постављен правни основ за изградњу “Кутка руске литературе” при Народној библиотеци “Стеван Сремац”. Како је планирано, након опремања, “Руски кутак” при Народној библиотеци у Нишу би требало да има један од највећих књижних фондова на руском језику на Балкану, са преко 3.000 наслова класичне и савремене литературе.