Састанак на Филолошком факултету Универзитета у Београду

23. октобра на Филолошком факултету Универзитета у Београду одржан је састанак представника Регионалног Представништва Руске хуманитарне мисије на Балкану са руководством Славистичког друштва Србије. Ова, изузетно ауторитативна друштвена организација окупља предаваче и истраживаче у области словенских језика у са простора читаве Србије и функционише у тесној вези са Филолошким факултетом Универзитета у Београду као и сличним организацијама у Републици Србији. Као почасни чланови ове организације јављају се водећи инострани слависти, а на њеном челу се, по правилу, налазе русисти. На састанку су се разматрале могућности продубљивања сарадње између Руске хуманитарне мисије и Славистичког друства Србије у оквирима раније закљученог Споразума. У општим цртама, радило се на одабиру конкретних програма који ће бити реализовани.

 

Встреча на Филологическом факультете Белградского университета

23 октября в Белградском университете на Кафедре Славистики Филологического факультета состоялась встреча сотрудников Представительства Русской гуманитарной миссией на Балканах с руководством Славистического общества Сербии.
Эта весьма авторитетная общественная организация объединяет преподавателей и исследователей в области славянских языков и литературы по всей Сербии и функционирует в активном взаимодействии с Филологическим факультетом Белградского университета и профильными структурами по всей Сербии. Почётными членами организации являются ведущие зарубежные слависты, а возглавляют Общество по традиции профессора-русисты.
На встрече обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества Русской гуманитарной миссии и Славистического общества Сербии в рамках заключённого ранее договора. В общих чертах намечены конкретные программы взаимодействия.