Kategorija: Здравство

Најава пројеката у општини Рашка

У среду 15. маја у општини Рашка, у присуству представника Руске хуманитарне мисије и општине Рашка, потписан је Меморандум о сарадњи између ове хуманитарне организације и општине Рашка. Овај Меморандум представља правни оквир за реализацију пројеката у области образовања и здравствене заштите на територији општине Рашка. Реализација првих пројеката очекује се у току наредних месеци. Меморандум о сарадњи између две стране потписали су Ђорђе Гогић, заменик Председника општине Рашка и Др Бранимир Нешић, извршни директор Регионалног представништва Руске хуманитарне мисије на Балкану.

“Српско-руска мобилна клиника” обавила преко 600 прегледа у Средњебанатском округу

Прегледима у граду Сечњу, у петак 14.12.2018. окончан је двонедељни пројекат Руске хуманитарне мисије, Средњебанатског управног округа и општина Житиште, Нова Црња и Сечањ. Заједнички српско-руски лекарски тимови у току дванаест радних дана обишли су 28 места ове три Банатске општине и прегледали преко 600 пацијената. Више од половине су били људи без здравствене заштите, тако да се може рећи да је и овога пута помоћ дошла онима, којима је била најпотребнија. Током прегледа дијагностиковано је 11 случајева тешких обољења, који су одмах упућени у адекватне установе секундарног и терцијалног нивоа. Мобилни лекарски тимови Домова здравља у Житишту, Црњи и Сечњу, заједно са руским колегама, предвођеним Др. Виктором Белинским, уз изузетан одзив становништва показали су да су овакви пројекти више него добро дошли у Србији, а његови резултати су такви, да се слободно може констатовати да је пројект превазишао очекивања.

 

Српско-руска мобилна клиника улази у другу недељу рада у Средњебанатском округу

Пројекат Српско-руска мобилна клиника који се спроводи у сарадњи Руске хуманитарне мисије, Средњебанатског управног округа и општина Житиште, Нова Црња и Сечањ улази у другу недељу. За првих седам дана трајања пројекта у општинама Житиште и Нова Црња прегледано је преко 300 пацијената, у укупно шеснаест насеља Средњебанатског округа. Са великом пажњом српско-руске лекарске екипе, предвођене др. Виктором Белинским је прегледано сво заинтересовано становништво, а посебан одјек пројекат је нашао код становништва које нема здравствено осигурање, будући да су прегледи у “српско-руској мобилној клиници” бесплатни за све грађане.
У другој недељи, пројекат се наставља у општинама Нова Црња и Сечањ, а завршава се 14. децембра прегледима у Сечњу.

 

У општини Житиште отпочео пројект “српско-руске мобилне клинике” у Средњебанатском округу

У општини Житиште, као првој од три општине на рути “српско-руске мобилне клинике” у Средњебанатском округу, 02.12.2018 почео је са реализацијом пројекат у коме учествују Руска хуманитарна мисија, Средњебанатски управни округ, општине Житиште, Нова Црња и Сечањ, уз техничку подршку компаније Галеника фармација ДОО Београд. Пројекат је намењен првенствено најугроженијим категоријама становништва, старима и лицима без здравствене заштите у насељима ове три општине. У току две недеље планирано је да се обави преко 300 прегледа. Од 2.-6. децембра “српско-руска мобилна клиника” ће ординирати по општини Житиште, затим од 7.-10 децембра у општини Нова Црња, да би пројекат био завршен од 11.-14. децембра у општини Сечањ.

„Руска хуманитарна мисија“ реализује у Србији нови пројекат заједничких руско-српских лекарских тимова

У сарадњи Средњебанатског управног округа, општина Житиште, Нова Црња и Сечањ, њихових домова здравља и „Руске хуманитарне мисије“ 2. децембра почиње реализација пројекта „Српско-руска мобилна клиника“ у оквиру кога ће руски и српски лекари у току две недеље посетити 28 насеља у Средњебанатском округу. Овај пројекат је један од најважнијих пројеката Руске хуманитарне мисије у 2018 години, а посебно је значајан за најстарију популацију овог краја, која живи далеко од медицинских установа. Захваљујући овом пројекту све структуре социјално угрожених могу проћи лекарске прегледе и добити квалитетну медицинску помоћ.

Важним  аспектом овог пројекта јавља се и коришћење новог возила „мобилне клинике“ опремљеног специјално за овакве пројекте и припремљеног за пријем и пружање медицинске помоћи у тешко доступним крајевима. Захваљујући карактеристикама „мобилне клинике“ у току две недеље руско—српска лекарска екипа ће посетити 28 насеља у општинама Житиште, Нова Црња и Сечањ и урадити преко 300 прегледа. Састав овакве екипе ће чинити преводилац, два лекара и помоћно медицинско особље.

Извршни директор балканског представништва РХМ је подвукао, да ово није прва акција оваквог типа. У августу ове године, у Златиборском округу, у општини Пожега, са великим успехом је реализован пројекат „српско-руске мобилне клинике“ када је урађено преко 600 прегледа.

Свечани почетак пројекта планиран је у Дому здравља у Житишту, 02.децембра у 9:00. часова.

 


«Русская гуманитарная миссия» запускает новый проект совместных русско-сербских бригад врачей в Сербии

2 декабря в сотрудничестве Среджнебанатского административного округа, Муниципалитетов Житиште, Новая Црня и Сечань их Домов здравоохраненния и «Русской гуманитарной миссии» (РГМ), стартует гуманитарный проект «Сербско-русская мобильная клиника» в рамках которого российские и сербские врачи в течение двух недель посетят 28  населенных пунктов в Среднебанатском округе. Данный проект является одиним из крупнейших проектов РГМ в 2018 году и является особенно важным для пожилых людей, живущих вдали от крупных медицинских учреждений данного региона. Благодаря ему они смогут пройти обследование и получить качественную медицинскую помощь.

Важной особеностью проекта является использование нового автомобиля «мобильной клиники» сделанного специально для подпбных проектов, полностью оборудованного и подготовленного для приема и оказания медицинской помощи в удаленных и недоступнных краях.  Благодаря характеристикам «мобильной клинике» в течение двух недель российско-сербская бригада объедет 28 населеных пунктов в  муниципалитетах Житиште, Новая Црня и Сечань и сделает более 300 приемов.  В состав группы войдут переводчик, двух врачей и медперсонал.

Исполнительный директор балканского отделения РГМ подчеркнул, что это не первая акция подобного типа. В августе нынешнего года, в златиборском округе, муниципалитиет Пожега, уже с большим успехом реализован проект «сербско-русской мобильной клинике», в котором сделано больше 600 приемов.

Торжествено начало проекта планировано в Доме здравоохранения в г.Житиште – 2 декабря 2018 г.