Образовање

Активности РХМ на пољу образовања се, пре свега, огледају у раду на обнови објеката, увећавању и осавремењавању библиотекарског фонда, омогућавању приступа савременим методичким материјалима и међународној сарадњи у области образовања и културе.

Програми у области културе, везани су, поред рада на промоцији међународне културне сарање, и на програме подршке културним манифестацијама од значаја за регион.