Kategorija: Новости

Делегација Руске хуманитарне мисије и Руског дома посетиле су Ниш

Чланове делегације угостила је Народна библиотека „Стеван Сремац“, у чијим је просторијама захваљујући Руској хуманитарној мисији (РХМ) отворен ,,руски кутак“, који већ четири године успешно ради као руски центар литературе, науке и културе у овом региону. Библиотека је проширила свој садржај, па од данас овде раде и течајеви руског језика. Овим поводом, у библиотеци је отворена пригодна изложба посвећена најлепшим књижевним делима познатих руских аутора. Окупљене су поздравили директор Националне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш Соња Шуковић, директор Библиотеке града Београда Јасмина Нинков, директор Народне библиотеке „Вук Караџић“ Крагујевац Мирко Демић, руководилац регионалног представништва за Балкан НВО ,,Руска хуманитарна мисија” Бранимир Нешић и директор Руског дома у Београду Јевгениј Баранов. Догађају су присуствовали представници градских власти: председник скупштине Града Ниша Бобан Џунић и члан Градског већа Адриана Анастасов.
Растуће интересовање за руску културу, заинтересованост младих за руски језик и стицање образовања на факултетима у Русији подстакло је Филозофски факултет Универзитета у Нишу и Руски дом да потпишу Споразум о сарадњу.
Посета Нишу завршена је радним састанком градоначелника Ниша Драгане Сотировски са директором Руског дома Јевгенијем Барановим и Извршним директором Регионалног представништва Руске хуманитарне мисије на Балкану Бранимиром Нешићем током којег је разговарано о питањима могуће сарадње.


В Нише начались курсы русского языка при Национальной библиотеке «Стеван Серемац».
Делегации Русской Гуманитарной Миссии и белградского Русского Дома посетили Национальную библиотеку «Стеван Серемац» в городе Ниш. Здесь успешно работает Русский уголок – своеобразный центр русской литературы, науки и культуры на юге Сербии, созданный РГМ четыре года назад.
С сегодняшнего дня при библиотеке начали работать курсы русского языка. По этому поводу здесь открыли плакатную выставку, посвященную наиболее известным литературным произведениям выдающихся русских писателей.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратились директор Библиотеки «Стеван Сремац» Соня Шукович, директор городской Библиотеки Белграда Ясмина Нинков, директор Национальной библиотеки «Вук Караджич» из Крагуеваца Мирко Демич, руководитель представительства Русской Гуманитарной Миссии на Балканах Бранимир Нешич и директор Русского Дома Евгений Баранов.
На мероприятии присутствовали председатель Скупщины Ниша Бобан Джунич и представитель Городского Собрания Адриана Анастасов.
Соглашение о сотрудничестве между Русским Домом в Белграде и философским факультетом Университета в Нише стало результатом растущего интереса к российской культуре, заинтересованности молодежи южного сербского региона в изучении русского языка, в том числе получении образования в высших учебных заведениях России.
Посещение Ниша завершилось рабочей встречей директора Русского Дома Евгения Баранова и представителя Русской Гуманитарной Миссии на Балканах Бранимира Нешича с мэром города Драганой Сотировски. Во время встречи обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

#ргм #русскаягуманитарнаямиссия #ruskahumanitarnamisija #rhm #russianhumanitarianmission #сербия #србија #ргм_балканы #дружба #сотрудничество #Rossotrudnichestvo #Россотрудничество #РГМ #russianhumanitarianmission #RHM #rsgov #РусскийДомБелград #РускиДомБеоград

 

Потписан уговор о донацији соларних колектора за Дечији диспанзер у Зрењанину

Након што су 10. марта ове године градоначелник Зрењанина Симо Салапура и генерални директор Руске хуманитарне мисије у Београду Сергеј Шевчук потписали Меморандум о сарадњи, данас је у Зрењанину потписан и уговор на основу ког ће Руска хуманитарна мисија донирати постављање соларних колектора и опреме на објектима Дечијег диспанзера Дома здравља “Др Бошко Вребалов”. Уговор су потписали, у име Града Зрењанина, заменик градоначелникаСаша Сантовац и у име донатора др Бранимир Нешић, извршни директор Регионалног представништва Руске хуманитарне мисије на Балкану. Потписивању је присуствовала и Јелена Травар Миљевић, заменик градоначелника Зрењанина.

 

 

Уговор је закључен у складу са захтевима Савезног закона Руске Федерације “О донаторству и волонтирању“, а у циљу заједничког рада на учвршћивању мира, пријатељства и слоге између народа Русије и Србије. Уговором је регулисано учешће Руске хуманитарне мисије и Града Зрењанина у реализацији тог пројекта, а како се могло чути након потписивања, очекује се да он буде реализован до краја јуна ове године.

Руска хуманитарна мисија ће о свом трошку у својству донације реализовати набавку, испоруку, инсталацију и пуштање у рад аутономног система за напајање енергијом, а након пуштања у рад, систем се бесплатно преноси у власништво Града Зрењанина.

 


Подписан Договор благотворительного пожертвования между городом Зренянином и Русской Гуманитарной Миссией – Солнечные батареи в детской поликлинике в Зренянине

После подписания Мэром города Зренянин и Генеральным директором Русской Гуманитарной Миссии Меморандума о сотрудничестве от 10 марта 2021 года, в Зренянине 9 апреля того же года состоялось подписание договора, на основании которого Русская Гуманитарная Миссия реализует проект по установке системы солнечных батарей в детской поликлинике Дома здравоохранения «Др Бошко Вребалов» в Зренянине. Договор подписали от имени администрации города Зренянина – Саша Сантовац, и от имени благотворителя – Бранимир Нешич, исполнительный директор Регионального представительства Русской Гуманитарной Миссии на Балканах. На церемонии подписания присутствовала заместитель Мэра города Зренянин Елена Травар.

Договор подписан в соответствии с нормами Федерального закона «О благотворительности и волонтерстве», в целях укрепления мира, дружбы и содружества между народами России и Сербии. Окончание реализации данного проекта запланировано на конец июня 2021 года.

Русская Гуманитарная Миссия организует закупку строительных материалов и запуск автономной системы энергоснабжения. Солнечные батареи будут безвозмездно переданы детской поликлинике города Зренянина.

Нова помоћ Центру за руске студије Факултета политичких наука Универзитета у Београду

7 априла предали смо литературу на руском језику Центру за руска истраживања Факултета политичких наука Универзитета у Београду.

Центар се бави систематским и научним изучавањем Руске Федерације и представља основу за продубљивање сарадње између две државе.


7 апреля мы передали литературу на русском языке в Центр российских исследований на факультете политических наук Белградского государственного университета.

Центр занимается систематическим и научным изучением Российской Федерации и является основой для укрепления сотрудничества между двумя странами.

#ргм #русскаягуманитарнаямиссия #ruskahumanitarnamisija #rhm #russianhumanitarianmission #сербия #србија #ргм_балканы #дружба #сотрудничество

Потписан Меморандум о сарадњи између Града Зрењанина и Руске хуманитарне мисије

У Зрењанину је у петак, 05.03.2021. године потписан Меморандум о сарадњи између Града Зрењанина и Руске хуманитарне мисије. Оквирни акт, који треба да постави основе за реалзацију крупних хуманитарних пројеката Руске хуманитарне мисије у овом граду, потписали су градоначелник Зрењанина Др Симо Салапура и Генерални директор Руске хумантарне мисије Сергеј Шевчук, у присуству сарадника. Поред свечаности потписивања, на састанку, који је уприличен у градској кући у Зрењанину, разговарано је и о конкретним пројектима које би Руска хуманитарна мисија у скоријем временском периоду требала да реализује у овом граду. На крају посете, делегација Руске хуманитарне мисије у којој су поред Генералног директора Сергеја Шевчука били и Елизабета Макарова, заменик генералног директора РХМ за правна и адмиистративна питања и Др Бранимир Нешић, Извршни директор Регионаног представништва РХМ на Балкану, обишла је објекте Дома здравља «Др Бошко Вребалов», као једног од потенцијалних прималаца донације Руске хуманитарне мисије.


Подписн Меморандум о сотрудничестве между Городом Зренянином и Русской Гуманитарной Миссией

В Зренянине, в пятницу 05 марта 2021 г. подписан Меморандум о сотрудничестве между Городом Зренянином и Русской Гуманитарной Миссией. Рамочный акт, который должен положит основу для реализации крупных гуманитарных проектов Русской гуманитарной миссии в этом городе, подписали Мэр города Зренянина Др Симо Салапура и Генеральный директор Русской Гуманитарной Миссии Сергей Шевчук, в присутсвии сотрудников. Помимо торжественного подписании, на встрече, организованой в здании мэрии Зренянина, расмотранные и конретные проекты которых Русская Гуманитарная Миссия планирует реализовать в этом городе. В конце визита, делегация Русской Гуманитарной Миссии, в которй кроме Генерального директора Шевчука Сергея Григорьевича находились и Елизавета Макарова, Заместитель генерального директора по правовым и административным вопросам, а также, Др Бранимир Нешич, Исполнительный директор Региональгого представительства РГМ на Балканах, посетила Дом здравоохранения «Др Бошко Вребалов» в Зренянине, в качестве одного их потенцальных благополучателей в будущих проектах.

Пријем за представнике Руског дома и Зрењанинске гимназије – сарадња у више области и подршка Града Зрењанина образовним пројектима

Градоначелник Зрењанина Симо Салапура, са сарадницима, примио је данас представнике Руског центра за науку и културу (“Руски дом”), Руске хуманитарне мисије у Београду и Зрењанинске гимназије, а теме састанка и разговора биле су упознавање с активностима тих институција Руске Федерације у Србији, подршка Града Зрењанина програмима и пројектима које Руски дом реализује у сарадњи са Зрењанинском гимназијом, као и подршка нашим ученицима који желе да високошколско образовање стичу у Русији.
У делегацији Руског дома биле су Олга Голубева, начелница одељења за образовање и Олесја Бабенко, задужена за руски језик и образовне програме, док је у име Руске хуманитарне мисије састанку присуствовао Бранимир Нешић. Испред Зрењанинске гимназије, присуствовали су директор Милан Радаковић и професорка руског језика Ирина Убовић, а у име Града Зрењанина још и заменик градоначелника Саша Сантовац, члан Градског већа Славиша Влачић и начелница Одељења друштвених делатности Градске управе Јелена Драгић.
Градоначелник Симо Салапура је истакао да Град Зрењанин негује историјске и културне везе с руским народом и руском државом, које се данас манифестују кроз привредну и образовну сарадњу, учешће у програмима стипендирања наших студената у Руској Федерацији, наступима наших средњошколаца на такмичењима у тој земљи и студентским разменама у оквиру факултетских програма.
– Најмање два пута годишње у посете нам долазе представници амбасаде Руске Федерације, да заједно обележимо значајне историјске датуме, али имамо у Зрењанину и значајне привредне субјекте из Русије, присутне дуже од десет година – компаније НИС, ГАСПРОМ, “Борец”. Плод сарадње с руским пријатељима је и отварање студијског програма на нашем техничком факултету – инжењерство у експлоатацији нафте и гаса, а можемо поменути и братске односе с градовима Ухта и Ногинск – навео је градоначелник неке од важнијих сегмената међусобне сарадње.

Додао је да све то некако повезује Зрењанинска гимназија, у којој 250 ученика учи руски језик, што је процентуално највише у некој школи у Србији.
– Тема данашњег састанка тицала се и могућности и начина подршке будућим зрењанинским студентима који, евентуално, добију стипендију Руске владе и државе. Наравно, са жељом да се образују у Русији, а затим да се врате у наш град и нашу земљу – истакао је Салапура.
Установа културе “Руски дом” већ готово читав век представља духовни и културни центар Русије и руског народа у Србији. Један од њихових актуелних пројеката тиче се и конкурса за добијање стипендија за бесплатне студије у Русији, који сваке године реализује у сарадњи са Министарством високог образовања и науке РФ.
Начелница одељења за образовање Руског дома Олга Голубева захвалила се градоначелнику Зрењанина на пријему и истакла да Влада Руске Федерације годишње стипендира око 15 хиљада страних студената, да их је протекле школске године из Србије било 122 и да интересовање за ту врсту подршке, као и број расположивих квота за нашу земљу, расте из године у годину. Додала је да су данас разговарали о могућностима таквог образовања у Русији и за студенте из Зрењанина.
– Надамо се наставку наше сарадње и да ће што више младих из Србије бити студенти руских факултета. Да би то и постали, морају се пријавити и испунити одређене критеријуме, а прву лествицу у избору врши управо Руски дом у Београду. Посебно напомињем да се за студирање у Русији не захтева безусловно знање руског језика, јер се за оне који долазе без тог знања организује учење током прве године. Такође, не постоји ни ограничење у избору факултета и занимања – истакла је Голубева.
Након састанка у Градској кући, делегација Руског дома и Руске хуманитарне мисије посетила је и Зрењанинску гимназију.

 

http://www.zrenjanin.rs/sr/vesti/2021/02/prijem-za-predstavnike-ruskog-doma-i-zrenjaninske-gimnazije-saradnja-u-vise-oblasti-i-podrska-grada-zrenjanina-obrazovnim-projektima