Kategorija: Новости

КОНКУРС ЗА БЕСПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ У РУСИЈИ 2021/2022

ОБРАЗОВАЊЕ У РУСИJИ

Министарство високог образовања и науке Русије и Росотрудничество објављују конкурс за пријем држављана Републике Србије и сународника који стално живе у Србији, на школовање у 2021/2022. академској години о трошку федералног буџета (квота) у образовним институцијама за високо образовање у Руској Федерацији

Студенти имају могућност да:

  • Наставе школовање одмах после стицања претходног образовања (средња школа, висока школа, факултет)
  • Студирају бесплатно
  • Добијају  новчану  стипендију (у износу од 1.300 рубља и више у зависности од региона и одређеног факултета) без обзира на академски успех
  • Буду смештени у студентском дому

 

Одабир кандидата за школовање врши  се у две етапе.

I Етапа.  Одабир кандидата за школовање врши Росотрудничество (Руски центар за науку и културу у Србији).

                 У првој етапи конкурса кандидати треба да користе електронску форму  аплицирања  на  информационом  систему                   https://education-in-russia.com/

 Обраћамо вашу пажњу: нови сајт за регистрацију и пријављивање https://education-in-russia.com/ почиње да функционише од 20. 01. 2021. године.

Молимо вас да се не региструјете на сајту https://studyinrussia.ru/, пријаве са овог сајта ове школске године нису важеће!

Ако сте се већ регистровали на сајту https://future-in-russia.com/ Ваша пријава ће бити аутоматски пренета на нови сајт.

Кандидати треба да приложе  у скенираној форми уз електронску пријаву следећа документа:

1) Попуњену анкету-пријаву, са приложеном фотографијом у боји.

Анкета треба да буде  прво попуњена на сајту, затим одштампана, потписана скенирана и приложена у одговарајућем пољу пријаве

2) Копију прве стране пасоша (страница у боји која  се читко види).

Пасош треба да важи  најмање  1,5 годину од момента потенцијалног издавања визе за студирање у Русији ( март 2023.г. и дуже);

3) Копију лекарске потврде о одсуству ХИВ инфекције и болести СИДА;

4) Копију документа из медицинске установе којим се потврђује одсуство медицинских контраиндикација за школовање  у Руској Федерацији.

У Србији се потврда издаје  од стране лекара опште праксе надлежног Дома здравља, у Дому здравља   „Медицина рада“,  у студентској поликлиници или од стране приватне поликлинике. У потврди треба да буде назначено „ На основу претходних прегледа и увида у медицинску документацију закључујем да пацијент….име и презиме…је здрав и способан да настави школавање у Руској Федерацији“ (ако имате неке хроничне болести, који нису контраиндикација за школовање, потребно је то навести)

5)  Копију документа о образовању и додатак са оценама уз диплому;

6) Копију уверења о положеним испитима (оцене), ако кандидат још није завршио студирање;

7) Списак објављених научних радова (уколико постоје) и тезе за кандидате који уписују докторски студије;

8) По жељи може да се  приложи и мотивационо писмо, писмо-препорука и/или подршке (могу да буду на руском или енглеском језику, није потребан превод код судског тумача),  копије неких других захвалница, диплома, сертификата и сл.

Пажња!

У случају да кандидат нема документа о образовању, кандидат доставља последње уверење о положеним испитима са оценама из образовне установе у којој завршава своје школовање.

За ученике средњих школа потребно је приложити  сведочанства  са оценама за 3  претходно завршена разреда и такође оцене за прво полугодиште  последњег 4. Разреда (може да буде потврда из школе или фотокопија прве стране и стране са оценама за I полугодиште 4.разреда из ђачке књижице оверена печатом школе)

За студенте 4. године основних студија потребно приложити потврду о положеним испитима  и  потврду о количини преосталих испита до краја студија (до стицања дипломе).

Сва документа морају бити преведена на руски језик и оверена од стране судског тумача.

Приликом аплодовања докумената  на сајту потребно скенирати оригинал документа и превод на руски језик. Ако из било којих разлога не можете да стигнете да прикупите сву потребну документацију да би аплоудовали на сајт до 20.02.2021. потребно да се обратите  одељењу за образовање Руског дома 011  2642-178 

Кандидат има право да самостално изабере место свог будућег школовања  и има право да наведе  максимално до 6 високошколских установа, али не више од две у једном федералном округу. Не дозвољава се навођење само једне образовне установе. Препоручује се да кандидат не наводи мање од три високошколске установе.

Кандидат ће добијати информацију о току разматрања његовог захтева.  Због тога је обавезно  да се у анкети-пријави обавезно наведе исправна  електронска адреса.

Страни држављани који не владају добро руским језиком имају право на обуку на припремним одељењима или припремним факултетима државних образовних институција по додатним општеобразовним програмима који омогућавају припрему за усвајање професионалних образовних програма на руском језику, такође за рачун федералног буџета, са исплатом стипендија наведеним грађанима (у току целокупног периода школовања, независно од постигнутих резултата). Рок обуке на припремном факултету или припремном одељењу износи  једну годину, и она не улази у трајање школовања по основним стручним образовним програмима. Такви кандидати морају обавезно да наведу неопходност обуке на припремним одељењима (факултетима).

Расподелу таквих кандидата по руским образовним установама у циљу обуке на припремном одељењу (факултету) врши Министарство образовања и науке Русије у сарадњи са федералним органима власти у чијој надлежности  су образовне институције.

Кандидати који конкуришу на смер групе „Уметност и култура“ морају да прођу додатна тестирања креативних способности директно у образовним институцијама на које желе да се упишу. При томе  о конкретним роковима и начину одржавања додатних тестирања креативних способности у образовним институцијама треба да се распитају и закажу сами и о свом трошку полажу  додатне испите и тестирања у Русији (ако није предвиђен други начин полагања испита).

Детаљније информације о списку смерова на којим се при пријему на основне и специјалистичке студије могу спроводити додатна тестирања креативних способности и (или) професионалне оријентације налазе се на сајту http://минобрнауки.рф и у информационом систему

Кандидати који аплицирају за програме специјализације у медицини (ординатура) морају обавезно да владају руским језиком у обиму који је довољан за праћење  наставе на образовном програму (Б2). Такви кандидати се  не распоређују  на припремна одељења.

Држављани Србије, који су се и раније школовали у Руској Федерацији, а који завршавају школовање у текућој школској години и желе да га продуже на следећи ниво стручног образовања, за продужење школовања у оквиру опште квоте за Србију за 2021. годину треба да прођу избор у складу са захтевима наведеним у овом огласу.

Рок  за предају документације је  20. фебруар 2021. године.

II Етапа. У складу са резултатима конкурса и према условима, који утврђује комисија која се састоји од представника  Россотрудничества у Србији, амбасаде Руске Федерације у Србији, и представника Министарства образовања, науке и технолошког развоја Србије, а такође на основу анализе и обрађивања  података, списак одабраних кандидата  Россотрудничество шаље Министарству образовања и науке Русије у циљу спровођења друге етапе конкурса.

Одабир страних држављана, које је препоручила Србија у 2021/2022. академској години,  врши  Министарство образовања и науке Русије у сарадњи са  руским образовним установама уз помоћ Информационо-аналитичког система формирања и распоређивања квота.

Страним држављанима (специјалистима са високим образовањем) који се уписују на школовање по програму додатног стручног образовања (повећавање професионалних квалификација) државна академска стипендија се не исплаћује.

Трошкове превоза кандидата до места школовања, добијања полисе добровољног здравственог осигурања сноси сам кандидат и (или) спонзор.

Детаљне информације  о условима конкурса на сајту www.ruskidom.rs   

или на  тел. број : 011  2642-178, e-mail: kvota@srb.rs.gov.ru

 

Консултације можете да добијете у «Руском дому», ул. Краљице Наталије 33, Београд

 обавезна је претходна пријава на тел.број 011  2642-178               

21 јануара од 10.00           01.фебруара    од 14.00                  11.фебруара    од 10.00

  1. јануара од 16.00           04.фебруара    од 10.00                   17.фебруара    од 16.00
  2. јануара од 10.00           09.фебруара    од 16.00                   19.фебруара    од 10.00

 

Распоред он-лајн консултација преко Zoom платформе 

22.jануара у 10.00

https://zoom.us/j/94283747899?pwd=VXRCa0gxUTRMMEtERFNuZFgxYUhSZz09

Идентификатор конференције: 942 8374 7899

Код приступа: 201588

 

28.jануара у 15.00

https://zoom.us/j/94625408575?pwd=bk8xdXhDdTc3NHkrNms2RnFvT1FIUT09

Идентификатор конференции: 946 2540 8575

Код доступа: 337592

 

02.фебруара    од 15.00

https://zoom.us/j/93872489212?pwd=T2pMYm5vT2U2SmZoU1pUMjAvbmo2dz09

Идентификатор конференции: 938 7248 9212

Код доступа: 735316

 

10.фебруара    од 10.00

https://zoom.us/j/92610829354?pwd=MmVSOWpydjFOaUI2VkdIK2hET3BOQT09

Идентификатор конференции: 926 1082 9354

Код доступа: 495201

 

18.фебруара    од 15.00

https://zoom.us/j/98226342710?pwd=MlRmRGVnUzZIYTlIZVE2V3p6K21mQT09

Идентификатор конференции: 982 2634 2710

Код доступа: 888555

Руска хуманитарна мисија наставља подршку Центру за руска истраживања Фалултета политичких наука Универзитета у Београду

Програм подршке и помоћи Центру за руска истраживања Факултет политичких наука Универзитета у Београду, као једином те врсте у Србији, настављен је уручењем наставних материјала и књига. Шеф логистике Регионалног представништва Руске хуманитарне мисије на Балкану, Ненад Симоновић уручио је директору Центра за руска истраживања, Проф.др Синиши Атлагићу у понедељак, 21.12.2020. године неколико десетина најновијих издања из области које представљају предмет интересовања Центра. Ово је само један у низу пројеката подршке развоју Центра, који ће се наставити и у годинама пред нама.

Одржан је образовни маратон „Стварна Русија“ у Србији са преко 300 учесника

У СРБИЈИ је 9. и 10. децембра 2020. године одржан образовни онлајн маратон „Стварна Русија“.

Учествовало је преко 300 преводилаца, наставника руског као страног језика, као и заинтересованих за образовање и запошљавање у Русији.

Пројекат је реализован уз помоћ и подршку Руске Хуманитарне мисије у оквиру гранта из буџета Министарства просвете Руске Федерације у облику субвенција мерама усмереним на реално функционисање и развој руског језика.

Учеснике маратона су на његовом отварању поздравили:

Јелена Годових

Јелена Годових, генерална директорка Центра за стратешке пројекте;

Радмила Тонковић, новинар специјалиста за авионе, професор и носилац почасне златне значке пилота Ваздухопловства и ПВО Војске Србије; и Владимир Четиј, председник Светске асоцијације „Дипломци“.

Четиј Владимир

Нагласили су значај одржавања Маратона за популаризацију руског језика у Србији у контексту глобализације и светских промена.

Десет водећих стручњака у РФ за руски језик, књижевност и преводилаштво два дана је учесницима маратона држало тематска предавања, мастер-курсеве и тренинге.

Дванаест стручњака представило је учесницима руске универзитете и предузећа која организују стажирања и запошљавање страних студената.

На крају Образовног маратона издвојено је 10 најактивнијих учесника. Ускоро ће свима на адресу стићи smart-watch као награда.

Проглашени су и победници на такмичењу за есеј на руском језику. Главну награду освојила је Милица Нинковић за есеј на тему „Говорни портрет зналца руског језика“.

На Универзитету Апеирон у Бања Луци отворен “Кутак руске литературе”

Аташе за културу амбасаде Руске Федерације Анастасија Владимировна Гајдаленок 4. децембра свечано је отворила Кутак руске литературе на Паневропском универзитету. “Руска хуманитарна мисија” Факултету филолошких наука поклонила је 600 књига, образовну, методолошку и белетристичку литературу. Донацију је уручио шеф Руске хуманитарне мисије на Балкану Бранимир Нешић.

„Амбасада ће се и даље залагати за подршку Универзитету „Апеирон“. Ја се овдје осјећам као код своје куће, међу својим пријатељима. Нарочито захваљујем студентима Факултета филолошких наука који су се одлучили за изучавање руског језика. Моја инспирација за рад је ваш интерес за руски језик“ рекла је Анастасија Гајдаленок.

У оквиру свечаности одржано је и књижевно вече посвећено 125-годишњици рођења Сергеја Јесењина. Експозе о Јесењину припремили су професор Бранимир Човић и студенти Факултета филолошких наука. Путем Зум апликације поезијом Јесењина у програм су се укључили и ученици Економске школе из Добоја које је за ову манифестацију припремио њихов млади професор руског језика, а свршени студент „Апеирона“ Борислав Марић.

 

Есеј конкурс – „Руски језик пријатељства“

Информација за медије

Конкурс „Руски језик пријатељства“

у оквиру Образовног маратона „Стварна Русија“

 

Почев од 20. новембра па до 6 децембра у оквиру образовног маратона „Стварна Русија“ одржава се конкурс есеја „Руски језик пријатељства“. За учешће на конкурсу потребно је: да се региструјете на Маратон, напишете есеј на једну од четири понуђене теме и да их пошаљете на маил: centreofprojects@gmail.com. Теме есеја налазе се у одељку „обавештење“ на сајту www.actualrussia.rs. Пободеници конкурса биће проглашени 10. Децембра 2020 г. на затварању Маратона. Финалисти добијају претплату на електронску билбиотеку и књиге. Главна награда – лаптоп.


Пресс-релиз

Конкурс «Русский язык дружбы»

в рамках Образовательного марафона «Актуальная Россия»

С 20 ноября по 6 декабря в рамках Образовательного марафона «Актуальная Россия»  состоится  конкурс эссе «Русский язык дружбы». Для участия в конкурсе, необходимо: зарегистрироваться на Марафон,  написать эссе на одну из четырех тем и выслать его на почту centreofprojects@gmail.com. Темы эссе указаны в Положении о конкурске, которые находятся на сайте www.actualrussia.rs. Победители конкурса будут объявлены 10 декабря 2020 г. на закрытии Марафона. Финалисты получат подписку на электронную библиотеку и книги. Главный приз – ноутбук.