Kategorija: Новости

Мобилна офтамолошка клиника у Источном Сарајеву

У ЈЗУ “Србија” у Источном Сарајеву, данас је стартовао пројекат “Мобилна офтамолошка клиника”. Пројекат се реализује у сарадњи Руске хуманитарне мисије и Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, при подршци Амбасаде Руске Федерације у БИХ. Основни циљ овог пројекта, огледа се у пружању бесплатних превентивних прегледа становништва Сарајевско-романијске регије, дијагностиковање и лечење болести ока, уз помоћ најсавременије опреме из Руске Федерације. У периоду 18-24.12. заједнички лекарски тимови из Русије и Републике Српске обављаће прегледе у болничким центрима у Источном Сарајеву, Зворнику и Фочи.

 

У Бања Луци отворена “Паметна учионица руског језика”

Трећег децембра у Бањалуци одржано је отварање реконструисане зграде предшколске установе “Колибри”. У оквиру реализације овог пројекта, Руска хуманитарна мисија је реновирала просторије вртића и снабдела објекат најновијом мултимедијалном опремом. У “Колибрију” је такође отворен дечији предшколски образовни центар за учење руског језика, поводом чега су установи уручене књиге и наставна литература, а у најскорије време биће ангажован и предавач који ће редовно држати часове језика деци на основном нивоу. Овај пројекат представља саставни део стратегије РХМ која је усмерена на оснивање ћирилићких разреда у циљу очувања традиције учења српског и руског језика. Стварањем квалитетних услова за стицање образовања још од малих ногу учвршћује се свест о језичком и културном јединству наша два братска народа. Ура, другови!


03 декабря в Баня-Лука прошло открытие реконструированного здания учреждения дошкольного образования «Колибри». В рамках реализации данного проекта Русской гуманитарной миссией были проведены ремонтные работы помещений детского сада и организовано оснащение объекта современным мультимедийным оборудованием. В «Колибри», также открыт детский дошкольный образовательный центр с изучением русского языка, для чего учреждению переданы художественные книги и методическая литература, а в ближайшее время будет привлечен преподаватель, который на постоянной основе станет вести базовые языковые занятия для детей. Данный проект является составной частью стратегии РГМ, направленной на организацию кириллических классов, которые должны помочь сохранить традиции изучения сербского и русского языков. Создать достойные условия получения образования, и, заложив основы в самом раннем возрасте, привить понимание лингвистического и культурного единства двух братских народов.
Ура, товарищи!

https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=360630

Отворена “Паметна учионица руског језика” у Осмој београдској гимназији

У понедељак 02.12.2019. у Осмој београдској гимназији, свечано је отворена “Паметна учионица руског језика”. Пројекат је реализовала Руска хуманитарна мисија у сарадњи са Руским центром за науку и културу “Руски дом”, а при подршци Амбасаде Руске Федерације у Републици Србији. Пројекат “Паметна учионица руског језика” усмерен је на побољшање услова за изучавање руског језика у Републици Србији. У оквиру овог пројекта у Осмој београдској гимназији, потпуно је реконструисан и опремљен део школе, обезбеђена је најсавременија методичка литература, као и школска библиотека на руском језику. Поред тога, ангажован је и наставник-предавач, носилац језика, а за потребе факултативног изучавања руског језика. Циљ овог пројекта, усмерен је ка обезбеђивању услова за спровођење двојезичне наставе на руском језику, која би требало да почне од следеће школске године. Свечаном отварању “Паметне учионице руског језика” у Осмој београдској гимназији, присуствовао је велики број гостију из Руске Федерације и Републике Србије, представници Амбасаде Руске Федерације у Републици Србији, руководство Руске хуманитарне мисије и “Руског дома” у Београду.

 

„Руска хуманитарна мисија“ отвара „паметну учионицу руског језика у Осмој београдској гимназији

У Осмој београдској гимназији 2. децембра 2019 године, ће бити одржана церемонија свечаног отварања пројекта „Паметна учионица руског језика“. Пројекат је реализовала „Руска хуманитарна мисија“ у сарадњи са Руским центром за науку и кулутуру (Руски дом) у Београду и Осмом београдском гимназијом.

„Паметне учионице руског језика“ већ раде у Гимназији „Светозар Марковић“ у Нишу и Хемијско-технолошкој школи у Крушевцу, као у предшколској устнови „Младост“ у Бачкој Паланци. Отварање учионице у гимазији нашег главног града, представља продужетак великог пројекта „Руске хуманитарне мисије“, усмереног на побољшавање квалитета изучавања и предавања руског језика у Републици Србији.

Делатност „Паметне учионице“ у Осмој београдској гимназији је усмерена на учење руског језика међу ученицима средњешколског узраста. „Руска хуманитарна мисија“ заједно са „Руским домом“ обезбедила је најсавременију литературу и опрему, намењену ученицима средњешколског узраста. Поред тога, обезбеђен је и наставник – предавач, носилац, језика.

Са циљем стварања јединственог простора за учење руског језика, потпуно је реновиран део школе. На тај начин отворен је јединствени у Србији и на Балкану „Центар руског језика“ за ученике средњих школа.

Церемонија свечаног отварања Центра одржаће се 02 децембра 2019. године у 12:00 часова у Осмој београдској гимназији, на адреси: Београд, ул.Грчића Миленка , бр.71.

Улаз слободан.

Представницима медија биће омогућени интервјуи и разговор са организаторима и почасним гостима свечаности.


«Русская гуманитарная миссия» открывает класс русского языка
во Восьмой белградской гимназии (Республика Сербия)

02 декабря 2019 года во Восьмой белградской гимназии состоится церемония торжественного открытия проекта «Умный класс русского языка». Программа реализована «Русской гуманитарной миссией» в сотрудничестве с Русским центром науки и культуры в Белграде (Русский дом) и Восьмой белградской гимназией.

«Умные классы русского языка» уже работают в гимназии «Светозар Маркович» в г. Ниш и в Химико-технической школе г. Крушевац, а также в учреждении дошкольного образования «Молодость» в г. Бачка Паланка. Таким образом, проект в столичной гимназии является продолжением большого проекта «Русской гуманитарной миссии», направленого на улучшение качества изучения и преподавания русского языка в Республике Сербия.

Деятельность «Умного класса» в 8.белградской гимназии будет в основном направлена на изучение русского языка учениками среднешкольного возраста. «Русская гуманитарная миссия» совместно с «Русским домом» обеспечила самую современную литературу и оборудование, подходящую для учеников среднешкольного возраста, а также обеспечила преплдавателя-носителя языка.

С целью создания уникального пространства для изучения русского языка был полностью отремонтирована часть школы. Таким образом был открыт уникальный для Сербии и Балкан в целом «Центр русского языка» для учеников средних школ.

Церемония торжественного открытия Центра состоится 02 декабря 2019 года в 12:00 часов в здании 8. Белградской гимназии по адресу: г. Белград, ул. Грчича Миленка, д. 71.

Вход свободный.

Представители СМИ смогут взять интервью у организаторов и почетных гостей мероприятия.
оприятия.

На универзитетима у Сарајеву, Источном Сарајеву и Мостару одржани су мастер-клас часови

Од 18 до 20 новембра у Босни и Херцеговини на водећим универзитетима у Сарајеву, Источном Сарајеву и Мостару одржани су мастер-клас часови на тему “Особености предавања руског језика као иностраног: теорија, пракса, актуелне тенденције”. Организатор догађаја је Руска хуманитарна мисија (РХМ), уз подршку амбасаде Руске Федерације у БИХ и друштва русиста БИХ. О томе је у четвртак, 21. новембра, дописнику «Российской газеты» говорио представник РХМ, Илија Тјапков:

https://rg.ru/2019/11/21/rusisty-proveli-master-klassy-dlia-boshniakov-horvatov-i-serbov.html


Русисты провели мастер-классы для бошняков, хорватов и сербов

С 18 по 20 ноября в Боснии и Герцеговине (БиГ) на базе ведущих вузов в Сараево, Восточном Сараево и Мостаре прошли мастер-классы на тему «Некоторые особенности преподавания русского языка как иностранного: теория, практика, актуальные тенденции». Организатором мероприятий выступила Русская гуманитарная миссия (РГМ) при поддержке посольства РФ и сообщества русистов в БиГ. Об этом в четверг, 21 ноября, корреспонденту «Российской газеты» рассказал представитель РГМ Илья Тяпков:

https://rg.ru/…/rusisty-proveli-master-klassy-dlia-boshniak…