Kategorija: Новости

Руска Хуманитарна Мисија предала генераторе специјалној болници за плућне болести „Озрен“ у Сокобањи (Србија)

У оквиру програма развоја и побољшања квалитета живота АНО „Руска Хуманитарна Мисија“ предала је 5. јуна, бензински генератор за установу од државног значаја у Републици Србији.

Прималац неопходне опреме је специјална болница за плућне болести „Озрен“ у Сокобањи (општина Сокобања). Лекари ове медицинске установе, јединствене по много чему у Републици Србији, боре се са најтежим облицима болести плућа, као што су туберколоза, онколошке болести и тако даље. Данас, на овом месту терапијом и рехабилитацијом је обухваћено преко 200 лежећих пацијената.

У болницу „Озрен“ достављен је бензински генератор, снаге од по 5 кВ. Опрему је директору болнице, др Гордани Антонијевић предао извршни директор Руске Хуманитарне Мисије на Балкану Бранимир Нешић, у пратњи

Првог секретара Амбасаде Руске Федерације у Републици Србији Наталије Клишченкове, заменика директора Руско-српског хуманитарног центра у Нишу Евгенија Стрепкова и саветника РХМ Горана Петронијевића.

Имајући у виду нестабилност у снабдевању електричном енергијом и  одсуство могућности самосталног обезбеђивања средстава за куповину овакве опреме, акција Руске Хуманитарне Мисије представља значајан подстицај побољшавању квалитета живота у овом региону.

„Ми смо захвални Руској Хуманитарној Мисији за ову, за нас, изузетно важну опрему. Код нас често долази до кварова на електричној мрежи и нестанка струје, због чега долази и до кварова на медицинској опреми. Дуго времена смо у потрази за набавком оваквог агрегата, до кога смо коначно и дошли, захваљујући нашим пријатељима из Руске Хуманитарне Мисије. Више не морамо да бринемо ни за здравље пацијената, ни за очување технике“- рекла је Гордана Антонијевић.


Русская Гуманитарная Миссия передала генераторы в специальную пульмонологическую больницу «Озрен» в г. Сокобаня (Сербия)

 5 июня в рамках программы развития и улучшения качества жизни АНО «Русская Гуманитарная Миссия» передала бензиновые генераторы в социальное учреждение высшего значения для Республики Сербия.

Получателем необходимого оборудования стала специальная пульмонологическая больница «Озрен» в г. Сокобаня (муниципалитет  Сокобаня, Восточная Сербия). Врачи медицинского учреждения, единственного в своем роде в Республике Сербия, берутся за лечение тяжелых стадий заболеваний бронхов и легких, таких как туберкулез, онкозаболевания и так далее. Сегодня здесь получают терапию и проходят реабилитацию более 200 лежачих пациентов.

В больницу «Озрен» был доставлен бензиновый генератора мощностью 5 кВт. Оборудование директору клиники Гордане Антониевич передал исполнительный директор Русской Гуманитарной Миссии на Балканах Бранимир Нешич в присутствии Первого секретаря Посольства Российской Федерации в Республике Сербия Натальи Клищенковой, заместителя директора Русско-сербского гуманитарного центра в Нише Евгения Стрепкова и советника РГМ Горана Петрониевича.

Учитывая нестабильное качество электроснабжения и отсутствие возможности приобрести подобное оборудование за свой счет больницы, акция Русской Гуманитарной Миссии стала серьезным вкладом в повышение качества жизни в регионе.

«Мы очень благодарны Русской Гуманитарной Миссии за жизненно важное оборудование. У нас часто бывают проблемы с электроснабжением, выключается свет, из-за чего медицинское оборудование просто выходит из строя. Долгое время мы искали возможность приобретения генератора и наконец, благодаря нашим друзьям из Русской Гуманитарной Мисси, мы его получили. Теперь можем не волноваться ни за здоровье пациентов, ни за сохранность техники», – рассказала Гордана Антонијевич.

Руска Хуманитарна Мисија предала генераторе Дому здравља и ЈКП-у у Српској Црњи (Србија)

16. маја АНО „Руска Хуманитарна Мисија“ у оквиру програма развоја и побољшања квалитета живота предала је бензинске генераторе за две социјално значајне установе у Србији.

Примаоци неопходне опреме су Дом здравља и Јавно комунално предузеће „8.август“ из Српске Црње, градића у општини Нова Црња (АП Војводина), који се налази на граници Србије и Румуније. Медицинска служба Дома здравља води бригу о становништву целог региона, а ЈКП води бригу о води за пиће, комуналним услугама, јавном транспорту итд. Сумарно обе установе одговарају за обезбеђење основних животних потреба више од 30.000 људи.

У установе су достављена два бензинска генератора, снаге од по 5 кВ. Извршни директор Руске Хуманитарне Мисије на Балкану Бранимир Нешић је предао опрему директору Дома здравља др Даници Вучуревић-Ђукин и директору ЈКП „8.август“ Бојану Томину.

Имајући у виду нестабилност у снабдевању електричном енергијом општине Нова Црња и одсуство могућности самосталног обезбеђивања средстава за куповину овакве опреме, акција Руске Хуманитарне Мисије представља значајан подстицај побољшавању квалитета живота у овом региону. „Ми смо се обратили Руској Хуманитарној Мисији са молбом за помоћ, на коју су они брзо одреаговали“’- рекла је доктор Даница Вучуревић – Ђукин. „Генераторе ћемо користити у сеоским амбулантама, где се због кварова често дешавају нестанци електричне енергије. Ми смо већ сарађивали са Руском Хуманитарном Мисијом на пројекту „Мобилна клиника“. Тада су лекари из Русије, заједно са нашим медицинским особљем и преводиоцима прегледали све пацијенте, независно од статуса њиховог медицинског осигурања. Ми захваљујемо за помоћ и надамо се продужетку сарадње са Руском Хуманитарном Мисијом у будућности“.


Русская Гуманитарная Миссия передала генераторы в поликлинику и коммунальное предприятие г. Сербская Црня (Сербия)

16 мая АНО «Русская Гуманитарная Миссия» в рамках программы развития и улучшения качества жизни передала бензиновые генераторы двум социальным учреждениям Сербии.

Получателями необходимого оборудования стали поликлиника и публичное коммунальное предприятие «8 августа» г. Сербская Црня, административного центра муниципалитета Новая Црня (Автономный край Воеводина), что на самой границе Сербии и Румынии. Медперсонал поликлиники обслуживает жителей со всего региона, а коммунальное предприятие отвечает за доставку питьевой воды, оказание коммунальных услуг, общественный транспорт. В общей сложности от работы предприятия зависят более 30 000 человек.

В учреждения были доставлены два бензиновых генератора мощностью 5 кВт. Исполнительный директор Русской Гуманитарной Миссии на Балканах Бранимир Нешич передал оборудование директору поликлиники Данице Вучуревич-Джукин и директору ПКП «8 августа» Бояну Томину.

Учитывая нестабильное качество электроснабжения муниципалитета Новая Црня и отсутствие возможности приобрести подобное оборудование учреждениями за свой счет, акция Русской Гуманитарной Миссии стала важным вкладом в повышение качества жизни в регионе. «Мы обратились к Русской Гуманитарной Миссии с просьбой о помощи, на которую они быстро отреагировали, – говорит доктор Даница Вучуревич-Джукин. – Генератор мы будем использовать в отдаленных фельдшерских пунктах, в которых из-за аварий часто случаются сбои электричества. Мы уже сотрудничали с Русской Гуманитарной Миссией на проекте «Мобильная клиника». Тогда врачи из России вместе с нашими медперсоналом и переводчиками обследовали всех пациентов, независимо от статуса их медицинского страхования. Мы благодарим за помощь и надеемся, что и в будущем также продолжим сотрудничать с Русской Гуманитарной Миссией».

Добротворни концерт “Страдалима у Сирији. Ако не ми, ко ће?!”

🇷🇸 22. фебруара у Великој сали Руског Дома у Београду одржан је велики добротворни концерт “Страдалима у Сирији. Ако не ми, ко ће?!” за пострадале од земљотреса у Сирији.
Концертни програм “Све боје Русије” припремио је хор “Александар Невски” из Бања Луке, с као специјални гост наступила је млада Павлина Радовановић из Ораховца (Косово и Метохија). Велики број гостију, њих преко 300, који су дошли да подрже акцију имали су прилику да слушају познату духовну музику и руску класику, а такође популарне савремене песме.
Концерт су организовали Регионално представништво Руске хуманитарне мисије на Балкану и Руски Дом у Београду. ​ Прикупљена средства предата су Амбасади Сиријске Арапске Републике у Републици Србији.​
#RHM #ргм #русскаягуманитарнаямиссия #rhm #russianhumanitarianmission
🇷🇺 22 февраля в Большом зале Русского Дома в Сербии прошел масштабный благотворительный концерт «Пострадавшим в Сирии. Если не мы, то кто!» в пользу жертв землетрясения в Сирии.​
Концертную программу «Все цвета России» подготовил хор «Александр Невский» из г. Баня-Луки (Республика Сербская, Босния и Герцеговина), а специальным гостем вечера стала юная исполнительница Павлина Радованович из г. Ораховац (Косово и Метохия). Многочисленные гости – более 300 человек, пришедших поддержать акцию – услышали хорошо знакомые духовные песни и русскую классику, а также популярные современные песни.
Организаторами концерта и сбора выступили Региональное представительство РГМ на Балканах и Русский Дом в Белграде. Собранные средства переданы Посольству Сирии в Республике Сербия.
#ргм #русскаягуманитарнаямиссия #rhm #russianhumanitarianmission

Потписан меморандум о сарадњи између Руске хуманитарне мисије и удружења “Народна дипломатија”

У име Руске хуманитарне мисије споразум је потписао извршни директор Бранимир Нешић, а у име удружења “Народна дипломатија” председник Иван Стефановић.

Потписивање споразума ће још више учврстити сарадњу између две организације. У протеклом периоду у заједничкој сарадњи остварени си велики резултати, организовани су хуманитарни концерти “Мирно небо за дечји осмех”, хуманитарна акција “Мобилна клиника” и промоција романа “Петар велики” по библиотекама широм Србије. За наредни период договорено је још много заједничких пројеката и акција. Настављамо са још више хуманитарних активности и догађаја који ће унапредити Српско-Руске односе 🇷🇸 🇷🇺

У Руском кутку библиотеке Стеван Сремац у Нишу, одржана промоција стрипа о Петру Великом

манова. Догађај је уприличен у „руском кутку“ библиотеке који је пре неколико година уређен и опремљен залагањем Руске хуманитарне мисије. Свечаном уручењу су присуствовали директор Руског дома Јевгениј Баранов, представници Руске хуманитарне мисије на Балкану Михаил Бондар и Бранимир Нешић, председник удружења Народна дипломатија Иван Стефановић, истакнути професори универзитета у Нишу, представници нишких институција културе, као и многи други. Посебно драги гости били су студенти универзитета у Нишу, ђаци нишких гимназија, као и основне школе у Мерошини. Ови млади људи уче руски језик и негују​ чврсте везе између српског и руског народа. Свечаним уручењем стрипова, пригодним говорима и коктелом озваничен је почетак акције током које ће се поменути стрип уручивати​ у библиотекама и школама широм Србије.

 

🇷🇺 7 ноября в библиотеке им. Стевана Сремаца (г. Ниш, Сербия) состоялась торжественная презентация комикса, изданного к 350-летию великого российского императора Петра I. Мероприятие прошло в Русском уголке, оборудованном несколько лет назад Русской Гуманитарной Миссией.​

Почетными гостями стали студенты Нишского университета, учащиеся школы г. Ниша и младшеклассники из г. Мерошины – именно они получили первые экземпляры исторического (во всех смыслах!) комикса. Ребята изучают русский язык и дружат с ровесниками из России. Также на встрече присутствовали директор Русского дома в Белграде Евгений Баранов, представители ​ РГМ на Балканах Михаил Бондарь и Бранимир Нешич, председатель НПО «Народная дипломатия» Иван Стефанович, преподаватели Нишского университета.​

Презентация и вручение книг, поздравительные речи и фуршет ознаменовали старт акции, в рамках которой комикс «Петар Великий» будет вручаться библиотекам и школам во всей Сербии.

#russianhumanitarianmission #RHM #education #merosina #ргм #русскаягуманитарнаямиссия #ruskahumanitarnamisija #русскийуголок #сербия #србија #ргм_балканы #русскийязык