Autor: RHM

Есеј конкурс – „Руски језик пријатељства“

Информација за медије

Конкурс „Руски језик пријатељства“

у оквиру Образовног маратона „Стварна Русија“

 

Почев од 20. новембра па до 6 децембра у оквиру образовног маратона „Стварна Русија“ одржава се конкурс есеја „Руски језик пријатељства“. За учешће на конкурсу потребно је: да се региструјете на Маратон, напишете есеј на једну од четири понуђене теме и да их пошаљете на маил: centreofprojects@gmail.com. Теме есеја налазе се у одељку „обавештење“ на сајту www.actualrussia.rs. Пободеници конкурса биће проглашени 10. Децембра 2020 г. на затварању Маратона. Финалисти добијају претплату на електронску билбиотеку и књиге. Главна награда – лаптоп.


Пресс-релиз

Конкурс «Русский язык дружбы»

в рамках Образовательного марафона «Актуальная Россия»

С 20 ноября по 6 декабря в рамках Образовательного марафона «Актуальная Россия»  состоится  конкурс эссе «Русский язык дружбы». Для участия в конкурсе, необходимо: зарегистрироваться на Марафон,  написать эссе на одну из четырех тем и выслать его на почту centreofprojects@gmail.com. Темы эссе указаны в Положении о конкурске, которые находятся на сайте www.actualrussia.rs. Победители конкурса будут объявлены 10 декабря 2020 г. на закрытии Марафона. Финалисты получат подписку на электронную библиотеку и книги. Главный приз – ноутбук.

Образовни маратон „Стварна Русија“

У периоду од 9. до 10. децембра 2020. године у Републици Србији биће одржан Образовни маратон „Стварна Русија“.

Основни циљ пројекта је подизање нивоа припреме о знања стручњака из Републике Србије чији је рад повезан с професионалним коришћењем руског језика.
Циљна публика:

  • преводиоци и предавачи руског језика
  • млади који планирају упис и студије на руским високообразовним установама општеобразовног и стручног профила
  • млади чији је рад повезан с коришћењем руског језика, а који планирају заснивање радног односа у Русији

Образовни маратон „Стварна Русија“ представља дводневни образовни практично оријентисан програм, у чијим ће оквирима учесници добити употпуњена најсавременија знања, методике, практике и технике кроз игру од водећих руских стручњака у области предавања руског језика и књижевности и преводилаштва.
Додатно ће у оквиру програма бити представљено искуство државних и приватних финансијских инструмената подршке учењу руског језика у иностранству и формати комерцијализације наставне делатности. Широко ће бити представљен потенцијал руског високог образовања, како општег тако и стручног, као и потребе за радним капацитетима страних стручњака.

Програм сваког тематског блока одвијаће се паралелно, изузев заједничких тематских предавања и заједничких организационих манифестација.

За активне учеснике Манифестације предвиђена је и стимулација у виду претплате на електронску библиотеку стручне литературе на руском језику.

У оквиру манифестације биће одржан конкурс „Руски језик Пријатељства“ на ком учесници имају задатак да напишу есеј на одређену тему. Теме ће бити објављене на званичном сајту.
По завршетку Конкурса победницима ће бити уручене награде: претплата на електронску библиотеку, док ће свим финалистима бити прослеђене књиге. Главна награда – лаптоп.
Ради утврђивања стечених знања и мотивације за даљи развој у својој сфери делатности, након одржаног образовног програма Образовног маратона планирано је да се учесницима на дар објави 40 тематских видео-клипова са ограниченим приступом на званичном сајту.
Званични сајт Образовног маратона „Актуелна Русија“ у Републици Србији: www.actualrussia.rs

 


 

Пресс-релиз.

В период с 9-10 декабря 2020 года в Республике Сербия пройдет Образовательный марафон «Актуальная Россия».

Основная цель проекта – повышение уровня подготовки специалистов из Республики Сербия, деятельность которых связана с профессиональным использованием русского языка.

Целевая аудитория:

  • переводчики и преподаватели русского языка;
  • молодежь, планирующая поступление и обучение в учебных заведениях высшего и профессионально-технического образования России;
  • молодежь, деятельность которых связана с использованием русского языка, рассматривающие свою трудовую деятельность в России

Образовательный марафон «Актуальная Россия» представляет собой двухдневную образовательную практико-ориентированную программу, в рамках которой участники получат совокупность передовых знаний, методик, практик и игротехник от ведущих российских специалистов в сфере преподавания русского языка и литературы и переводческого дела.

Дополнительно в рамках программы будет презентован опыт государственных и коммерческих финансовых инструментов поддержки обучения русского языка за рубежом и форматы коммерциализации преподавательской деятельности. Широко будет презентован потенциал высшего и профессионально-технического образования России и потребности в трудовых ресурсах иностранных специалистов.
Программа каждого образовательного блока будет проходить параллельно за исключением общих тематических лекций и общих организационных мероприятий.
Для активных участников Мероприятия предполагается поощрение в виде подписок на электронную библиотеку профессиональной литературы на русском языке.
В рамках мероприятия состоится конкурс «Русский язык Дружбы», в котором участникам предлагается написать эссе на определенную тему. Темы будут опубликованы на официальном сайте.
По итогам Конкурса победителям будут вручены призы: подписка на электронную библиотеку и финалистам будут направлены книги. Главный приз – ноутбук.
Для закрепления полученных знаний и мотивации для дальнейшего развития в своей сфере деятельности после проведения образовательной программы Образовательного марафона для участников планируется в закрытом доступе опубликовать 40 тематических видеороликов на официальном сайте.
Официальный сайт Образовательного марафона «Актуальная Россия» в Республике Сербия: www.actualrussia.rs

Руска хуманитарна мисија организовала транспорт тешко болесних грађана Руске Федерације

Представништво РХМ на Балкану 12 окотбра, организовало је транспорт тешко болесног грађаина Руске Федерације са КЦ Војводина у Новом Саду на београдски аеродром Никола Тесла а ради његовог транспорта авионом на даље лечење и опоравак у Руску Федерацију.
Специјално опремљено возило и заједничка српско-руска лекарска екипа предвођена медицинским особљем Дома здравља у Пожеги, а при епосредном учешћу и подршци Амбасаде Руске Федерације у Републици Србији обезбедили су екстерну помоћ руском држављанину, који се налазио на апаратима. Тешка ситуација захтевала је превоз працијента под посебним медицинским надзором. Захваљујући укључивању РХМ у пројекат, али и високом професионализму лекар и медицинског особља, као и одличној опремљености возила хитне помоћи, руски држављанин је без потешкоћа и у веома кратком року транспортован до специјалног чартет лета из аеродрома Београд за Москву, где ће наставити лечење и опоравак.

Представительством РГМ на Балканах 12 октября была осуществлена перевозка тяжелобольного россиянина из клинической больницы в Новом Саду в белградский аэропорт Николы Теслы для дальнейшей его транспортировки самолетом на лечение в Россию.
Специально подготовленная машина скорой помощи и совместная российско-сербская бригада врачей из больницы сербского города Пожега при непосредственном участии и поддержке Посольства России в Сербии обеспечили экстренную помощь российскому гражданину, находящемуся на аппаратах жизнеобеспечения. Сложная ситуация требовала перевозки пациента с соблюдением всех медицинских требований. Благодаря задействованию возможностей РГМ высокому профессионализму врачей, а также высокотехнологичному оснащению мобильной клиники гражданин был без риска для здоровья доставлен прямо к чартерному рейсу в Москву. В столице больной продолжит лечение в профильной клинике, где ему будет оказана вся дальнейшая необходимая медицинская помощь.

РХМ наставља да успешно реализује пројекте у Републици Српској

12 октобра представмик РХМ у Босни и Херцеговиним Иља Тјапков у оквиру наставка пројекта „мобилна офтамолошка клиника“ је предао специјалну медицинску опрему компаније МАКДЕЛ Универзитетској болници у Фочи. Ова опрема даје могућност благовременог дијагностиковања и лечења вида код деце и одраслих.

Већ неколико година Руска хуманитарна мисија реализује пројекат „Мобилна клиника“, у оквиру кога се реализује дијагностика и профилактика здравља социјално угроженог становништва. У смислу наведеног, становништво у Босни и Херцеговини се тренутно може подвргнути третману и обавити квалитетан преглед и затражити медицинску помоћ у сфери офтамологије. На данашњи дан, медицинска опрема за дијагностику и лечење болести ока постављена је у оквиру Универзитетске болнице у Фочи. Овај пројекат, наставак је пројекта „мобилна офтамолошка клника“ који је почетком године био започет на бази Болнице Србија у Источном Сарајеву, уз помоћ и подршку Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске и Амбасаде Руске Федерације у Босни и Херцеговини. Циљ пројекта је усмерен, пре свега ка побољшању здравља вида код деце школског узраста у Републици Српској и Босни и Херцеговини.