Kategorija: Култура

Руска хуманитарна мисија наставља подршку Центру за руска истраживања Фалултета политичких наука Универзитета у Београду

Програм подршке и помоћи Центру за руска истраживања Факултет политичких наука Универзитета у Београду, као једином те врсте у Србији, настављен је уручењем наставних материјала и књига. Шеф логистике Регионалног представништва Руске хуманитарне мисије на Балкану, Ненад Симоновић уручио је директору Центра за руска истраживања, Проф.др Синиши Атлагићу у понедељак, 21.12.2020. године неколико десетина најновијих издања из области које представљају предмет интересовања Центра. Ово је само један у низу пројеката подршке развоју Центра, који ће се наставити и у годинама пред нама.

Одржан је образовни маратон „Стварна Русија“ у Србији са преко 300 учесника

У СРБИЈИ је 9. и 10. децембра 2020. године одржан образовни онлајн маратон „Стварна Русија“.

Учествовало је преко 300 преводилаца, наставника руског као страног језика, као и заинтересованих за образовање и запошљавање у Русији.

Пројекат је реализован уз помоћ и подршку Руске Хуманитарне мисије у оквиру гранта из буџета Министарства просвете Руске Федерације у облику субвенција мерама усмереним на реално функционисање и развој руског језика.

Учеснике маратона су на његовом отварању поздравили:

Јелена Годових

Јелена Годових, генерална директорка Центра за стратешке пројекте;

Радмила Тонковић, новинар специјалиста за авионе, професор и носилац почасне златне значке пилота Ваздухопловства и ПВО Војске Србије; и Владимир Четиј, председник Светске асоцијације „Дипломци“.

Четиј Владимир

Нагласили су значај одржавања Маратона за популаризацију руског језика у Србији у контексту глобализације и светских промена.

Десет водећих стручњака у РФ за руски језик, књижевност и преводилаштво два дана је учесницима маратона држало тематска предавања, мастер-курсеве и тренинге.

Дванаест стручњака представило је учесницима руске универзитете и предузећа која организују стажирања и запошљавање страних студената.

На крају Образовног маратона издвојено је 10 најактивнијих учесника. Ускоро ће свима на адресу стићи smart-watch као награда.

Проглашени су и победници на такмичењу за есеј на руском језику. Главну награду освојила је Милица Нинковић за есеј на тему „Говорни портрет зналца руског језика“.

На Универзитету Апеирон у Бања Луци отворен “Кутак руске литературе”

Аташе за културу амбасаде Руске Федерације Анастасија Владимировна Гајдаленок 4. децембра свечано је отворила Кутак руске литературе на Паневропском универзитету. “Руска хуманитарна мисија” Факултету филолошких наука поклонила је 600 књига, образовну, методолошку и белетристичку литературу. Донацију је уручио шеф Руске хуманитарне мисије на Балкану Бранимир Нешић.

„Амбасада ће се и даље залагати за подршку Универзитету „Апеирон“. Ја се овдје осјећам као код своје куће, међу својим пријатељима. Нарочито захваљујем студентима Факултета филолошких наука који су се одлучили за изучавање руског језика. Моја инспирација за рад је ваш интерес за руски језик“ рекла је Анастасија Гајдаленок.

У оквиру свечаности одржано је и књижевно вече посвећено 125-годишњици рођења Сергеја Јесењина. Експозе о Јесењину припремили су професор Бранимир Човић и студенти Факултета филолошких наука. Путем Зум апликације поезијом Јесењина у програм су се укључили и ученици Економске школе из Добоја које је за ову манифестацију припремио њихов млади професор руског језика, а свршени студент „Апеирона“ Борислав Марић.

 

Есеј конкурс – „Руски језик пријатељства“

Информација за медије

Конкурс „Руски језик пријатељства“

у оквиру Образовног маратона „Стварна Русија“

 

Почев од 20. новембра па до 6 децембра у оквиру образовног маратона „Стварна Русија“ одржава се конкурс есеја „Руски језик пријатељства“. За учешће на конкурсу потребно је: да се региструјете на Маратон, напишете есеј на једну од четири понуђене теме и да их пошаљете на маил: centreofprojects@gmail.com. Теме есеја налазе се у одељку „обавештење“ на сајту www.actualrussia.rs. Пободеници конкурса биће проглашени 10. Децембра 2020 г. на затварању Маратона. Финалисти добијају претплату на електронску билбиотеку и књиге. Главна награда – лаптоп.


Пресс-релиз

Конкурс «Русский язык дружбы»

в рамках Образовательного марафона «Актуальная Россия»

С 20 ноября по 6 декабря в рамках Образовательного марафона «Актуальная Россия»  состоится  конкурс эссе «Русский язык дружбы». Для участия в конкурсе, необходимо: зарегистрироваться на Марафон,  написать эссе на одну из четырех тем и выслать его на почту centreofprojects@gmail.com. Темы эссе указаны в Положении о конкурске, которые находятся на сайте www.actualrussia.rs. Победители конкурса будут объявлены 10 декабря 2020 г. на закрытии Марафона. Финалисты получат подписку на электронную библиотеку и книги. Главный приз – ноутбук.

Образовни маратон „Стварна Русија“

У периоду од 9. до 10. децембра 2020. године у Републици Србији биће одржан Образовни маратон „Стварна Русија“.

Основни циљ пројекта је подизање нивоа припреме о знања стручњака из Републике Србије чији је рад повезан с професионалним коришћењем руског језика.
Циљна публика:

  • преводиоци и предавачи руског језика
  • млади који планирају упис и студије на руским високообразовним установама општеобразовног и стручног профила
  • млади чији је рад повезан с коришћењем руског језика, а који планирају заснивање радног односа у Русији

Образовни маратон „Стварна Русија“ представља дводневни образовни практично оријентисан програм, у чијим ће оквирима учесници добити употпуњена најсавременија знања, методике, практике и технике кроз игру од водећих руских стручњака у области предавања руског језика и књижевности и преводилаштва.
Додатно ће у оквиру програма бити представљено искуство државних и приватних финансијских инструмената подршке учењу руског језика у иностранству и формати комерцијализације наставне делатности. Широко ће бити представљен потенцијал руског високог образовања, како општег тако и стручног, као и потребе за радним капацитетима страних стручњака.

Програм сваког тематског блока одвијаће се паралелно, изузев заједничких тематских предавања и заједничких организационих манифестација.

За активне учеснике Манифестације предвиђена је и стимулација у виду претплате на електронску библиотеку стручне литературе на руском језику.

У оквиру манифестације биће одржан конкурс „Руски језик Пријатељства“ на ком учесници имају задатак да напишу есеј на одређену тему. Теме ће бити објављене на званичном сајту.
По завршетку Конкурса победницима ће бити уручене награде: претплата на електронску библиотеку, док ће свим финалистима бити прослеђене књиге. Главна награда – лаптоп.
Ради утврђивања стечених знања и мотивације за даљи развој у својој сфери делатности, након одржаног образовног програма Образовног маратона планирано је да се учесницима на дар објави 40 тематских видео-клипова са ограниченим приступом на званичном сајту.
Званични сајт Образовног маратона „Актуелна Русија“ у Републици Србији: www.actualrussia.rs

 


 

Пресс-релиз.

В период с 9-10 декабря 2020 года в Республике Сербия пройдет Образовательный марафон «Актуальная Россия».

Основная цель проекта – повышение уровня подготовки специалистов из Республики Сербия, деятельность которых связана с профессиональным использованием русского языка.

Целевая аудитория:

  • переводчики и преподаватели русского языка;
  • молодежь, планирующая поступление и обучение в учебных заведениях высшего и профессионально-технического образования России;
  • молодежь, деятельность которых связана с использованием русского языка, рассматривающие свою трудовую деятельность в России

Образовательный марафон «Актуальная Россия» представляет собой двухдневную образовательную практико-ориентированную программу, в рамках которой участники получат совокупность передовых знаний, методик, практик и игротехник от ведущих российских специалистов в сфере преподавания русского языка и литературы и переводческого дела.

Дополнительно в рамках программы будет презентован опыт государственных и коммерческих финансовых инструментов поддержки обучения русского языка за рубежом и форматы коммерциализации преподавательской деятельности. Широко будет презентован потенциал высшего и профессионально-технического образования России и потребности в трудовых ресурсах иностранных специалистов.
Программа каждого образовательного блока будет проходить параллельно за исключением общих тематических лекций и общих организационных мероприятий.
Для активных участников Мероприятия предполагается поощрение в виде подписок на электронную библиотеку профессиональной литературы на русском языке.
В рамках мероприятия состоится конкурс «Русский язык Дружбы», в котором участникам предлагается написать эссе на определенную тему. Темы будут опубликованы на официальном сайте.
По итогам Конкурса победителям будут вручены призы: подписка на электронную библиотеку и финалистам будут направлены книги. Главный приз – ноутбук.
Для закрепления полученных знаний и мотивации для дальнейшего развития в своей сфере деятельности после проведения образовательной программы Образовательного марафона для участников планируется в закрытом доступе опубликовать 40 тематических видеороликов на официальном сайте.
Официальный сайт Образовательного марафона «Актуальная Россия» в Республике Сербия: www.actualrussia.rs