Kategorija: Култура

На југу Србије нове “Паметне учионице” руског језика

Руска Хуманитарна Мисија отвара две нове “паметне учионице” за потребе изучавања руског језика. У основној школи “Јастребачки партизани” у Мерошини и истуреном одељењу ове школе у Облачини реконструишу се и опремају кабинети по најсавременијим стандардима. На овај начин биће омогућени одлични услови и обезбеђена материјално-техничка база за побољшање квалитета наставе уопште, а посебно руског језика.

Школу у Мерошини данас похађа 760 ученика, од којих њих 400 учи руски језик. Надамо се да ће са реализацијом овог пројекта се њихов број очувати, ако не и повећати.

Овај пројекат је продужетак приоритетног програма РХМ подршке образовању и популаризације руског језика у иностранству. Овакве учионице већ раде у 8.београдској гимназији у Београду, у Бања Луци, у Бачкој Паланци, у гимназији “Светозар Марковић” у Нишу, у Хемијско-технолошкој школи у Крушевцу.


На юге Сербии появятся «Умные классы» русского языка.

Русская Гуманитарная Миссия откроет два новых «умных класса» для изучения русского языка. В начальной школе «Ястребацкие партизаны» в городе Мерошина и в отделении школы в пос. Облачина на юге Сербии появятся кабинеты, оснащенные удобной мебелью и современной техникой. Таким образом, здесь будут созданы комфортные условия и обеспечена необходимая материально-техническая база для повышения качества образования в целом и, в частности, изучения русского языка.

Сегодня в школе города Мерошина обучаются в общей сложности порядка 700 детей, 400 из которых уже изучают русский язык. Надеемся, что с появлением новых классов их количество увеличится.

Этот проект станет продолжением приоритетной программы РГМ по поддержке образования и популяризации русского языка за рубежом. Подобные классы уже работают в гимназии в Белграде, в городе Бачка Паланка, в г.Баня Лука, в гимназии «Светозар Маркович» в г. Ниш и в Химико-технической школе г. Крушевац.

Руској Хуманитармој Мисији уручена “Повеља Универзитета” – Универзитета у Источном Сарајеву

14 септембра на свечаности посвећеној 29.годишњици Универзитета у Источном Сарајеву, Руска Хуманитарна Мисија награђена је – “Повељом Универзитета”, за изузетан допринос развоју Универзитета. Током 2019-2021, Руска Хуманитарна Мисија је у сарадњи са Филозофским факултетом Универзитета у Источном Сарајеву организовала низ манифестација усмерених ка повећању квалитета наставе руског језика. На тај начин, катедра руског језика Филозофског факултета постала је једна од најквалитетнијих у региону Југо-Источне Европе, како по квалитету наставе, тако и по материјално-техничким условима.


Русской Гуманитарной Миссии вручена «Хартия Университета» – высшая награда Университета во Восточном Сараево.

14 сентября на торжественной церемонии, посвященной 29-летию Университета в Восточном Сараево (Республика Сербская, Босния и Герцеговина), Русская Гуманитарная Миссия была отмечена высшей наградой – «Хартией Университета», вручаемой за большой вклад в развитие учебного заведения. В течение 2019-21 гг. Русская Гуманитарная Миссия в сотрудничестве с Философским факультетом Университета в Восточном Сараево организовала ряд мероприятий, направленных на повышение качества преподавания русского языка. Таким образом, кафедра русского языка Философского факультета стала одной из лучших в Юго-Восточной Европе как по качеству преподавания, так и по условиям для обучения.

Састанак са младима Србије – студентима на универзитетима у Русији

Руски дом је заједно са Руском хуманитарном мисијом и Асоцијацијом студената и дипломаца руских/совјетских универзитета у Србији одржао састанак са стипендистима конкурса за бесплатно образовање у Русији у академској 2021/2022. години.

Будућим студентима су овом приликом дате препоруке у вези са поступком уласка у Русију у условима пандемије, признавањем докумената о претходном образовању, смештају у студентским домовима итд. Стипендистима се обратила председница Савета Асоцијације студената и дипломаца руских/совјетских универзитета у Србији проф. Радмила Тонковић, истакавши да је Асоцијација увек спремна да подржи и помогне студентима у превазилажењу могућих потешкоћа које се могу јавити током периода њихове адаптације у Русији.

Млади и њихови родитељи имали су прилику да поставе питања запосленима у Руском дому, али и да из прве руке сазнају све информације везане за организацију образовног процеса, студентски живот, медицинске услуге, запослење током студирања итд. од студената који се већ школују у Русији.

За оне који не владају руским језиком Руска хуманитарна мисија је заједно са Руским домом организовала интензиван адаптивни курс руско језика, који ће у августу-септембру текуће године моћи да прати око тридесетак људи.

🇷🇺 Встреча с сербской молодежью – студентами вузов России

Русский Дом совместно с Русской Гуманитарной Миссией и Сербской Ассоциацией студентов и выпускников российских и советских вузов провел встречу с стипендиатами конкурса на получение бесплатного образования в России в 2021/2022 учебном году.

На встрече будущим студентам даны рекомендации, касающиеся процедуры въезда в Россию во время пандемии, признания документов о предыдущем образовании, размещения в общежитиях и др. К стипендиатам обратилась президент Совета Сербской Ассоциации выпускников проф. Радмила Тонкович, отметив, что Ассоциация всегда готова поддержать и помочь студентам в преодолении возможных трудностей, связанных с адаптацией в России.

Собравшаяся молодежь и их родители смогли задать сотрудникам Русского Дома, а также студентам, которые уже обучаются в России, интересующие их вопросы, связанные с организацией учебного процесса в вузах, студенческой жизнью, медицинским обслуживанием, трудоустройством во время учебы и т.д.

Для тех, кто не владеет русским языком, Русская Гуманитарная Миссия совместно с Русским Домом организовала интенсивный адаптационный курс русского языка, который в августе-сентябре 2021г. смогут пройти около 30 человек.

#Russianhumanitarianmission #RHM #Rossotrudnichestvo #Россотрудничество #rsgov #RussianHouse #РусскийДом #alumniserbia #РусскийДомБелград #РускиДомБеоград  #молодежь  #образованиевроссии  #русскийязык

Одржана руско-српска конференција Клуба „Валдај“ и Руског дома у Београду

У четвртак, 24. јуна у Београду је одржана Руско-српска конференција Међународног дискусионог клуба „Валдај“ у сарадњи са представништвом Россотрудничества у Републици Србији – Руским домом у Београду. Тема конференције: „Русија на Балкану: поглед у будућност“. Стручњаци су разговарали о перспективама сарадње Русије и Србије у економској, хуманитарној и културној сфери.

Међународни односи на Балкану динамично се развијају. Регион је од великог значаја за Москву, што се може објаснити културним, духовним и политичким везама Русије са народима на Балкану. Посебно су значајне везе са Србијом. Билетерална сарадња није ограничена само питањима која су везана за историјско сећање. Москва и Београд имају сличан став по многим питањима међународне агенде, развијају заједничке економске, инфраструктурнеи енергетске пројекте.

На конференцији су учествовали: председник Народне скупштине Републике Србије Ивица Дачић, министар спољних послова Републике Србије Никола Селаковић, министар унутрашњих послова Републике Србије Александар Вулин, копредседник српско-руског Међувладиног комитета за трговину, економску и научно-техничку сарадњу Ненад Поповић, заменик градоначелника Београда Андреја Младеновић, главни саветник Минстарства спољних послова Републике Србије Владимир Кршљанин, руководилац Центра за руске студије на Факултету политичких наука Универзитета у Београду Синиша Атлагић, извршни директор Регионалног представништва Руске хуманитарне мисије на Балкану, Бранимир Нешић и др. Са руске стране на конференцији су учествовали изванредни и опуномоћени амбасадор Руске Федерације у Републици Србији Александар Боцан-Харченко, руководилац Россотрудничества Јевгениј Примаков, директор Руског дома у Београду Јевгениј Баранов, руководећи партнер EY за земље Заједнице Независних Држава, заменик руководиоца за рад са клијентима у земљама Централе, Источне, Југоисточне Европе и Централне Азије Александар Ивлев, заменик проректора, професор одељења за међународне односе Националног истраживачког универзитета „Висока школа економије“, виши научни сарадник Института Европе Руске академије наука Јекатерина Ентина, председник Савета Фондације за развој и подршку Међународног дискусионог клуба „Валдај“ Андреј Бистрицки, програмски директор Међународног дискусионог клуба „Валдај“ Олег Барабанов, виши научни сарадник Института за међународну политику WeltTrends у Потсдаму, научни директор Немачко-руског форума Александар Рар и др.

 


Валдайский клуб в партнёрстве с Русским домом в Белграде провёл российско-сербскую конференцию

24 июня в Белграде состоялась Российско-сербская конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай» в партнёрстве с представительством Россотрудничества в Республике Сербии – Русским домом в Белграде. Тема конференции: «Россия на Балканах: взгляд в будущее». Эксперты обсудили перспективы сотрудничества России и Сербии в экономической, гуманитарной и культурной сферах.

Международные отношения на Балканах динамично развиваются. Регион имеет большое значение для Москвы, что объясняется культурными, религиозными и политическими связями России с балканскими народами. Особенно значимы эти связи с Сербией. Двустороннее сотрудничество не ограничивается сюжетами, связанными лишь с исторической памятью. Москва и Белград занимают схожую позицию по многим вопросам международной повестки дня, развивают совместные экономические, инфраструктурные и энергетические проекты.

В конференции приняли участие Ивица Дачич, председатель Народной скупщины Республики Сербии, Никола Селакович, министр иностранных дел Республики Сербии, Александр Вулин, министр внутренних дел Республики Сербии, Ненад Попович, сопредседатель Межправительственного сербско-российского комитета по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, Андрея Младенович, помощник мэра Белграда, Владимир Кршлянин, главный советник МИД Республики Сербии, Синиша Атлагич, руководитель Центра русских исследований при факультете политических наук Белградского университета, Бранимир Нешич, исполнительный директор Регионального представительства Русской гуманитарной миссии на Балканах и другие. С российской стороны в конференции участвовали Александр Боцан-Харченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Сербии, Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества, Евгений Баранов, руководитель Представительства Россотрудничества в Сербии, директор Русского дома в Белграде, Александр Ивлев, управляющий партнёр EY по странам СНГ, заместитель руководителя по работе с клиентами по странам Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии, Екатерина Энтина, заместитель проректора, профессор департамента международных отношений НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник Института Европы РАН, Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», Олег Барабанов, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», Александр Рар, старший научный сотрудник Института международной политики WeltTrends в Потсдаме, научный директор Германо-российского форума и другие.

После 40 година руски језик у школама у Бачкој Паланци

Руска Хуманитарна Мисија потписала је Меморандум о сарадњи са основном школом “Вук Караџић” из Бачке Паланке. Правци сарадње усмерени су ка подршци програмима изучавања руског језика у школи. Настава руског језика се на овај начин обнавља у градским школама општине Бачка Паланка након 40 година.

Подршка ће бити пружена путем обезбеђивања материјално-техничке базе, избора и рада предавача, донирања савремене литературе и методичких материјала намењених изучавању руског језика.  Данас је школској библиотеци предат први комплет савремене дечије литературе на руском језику.

Меморандум су потписали директор школе “Вук Караџић” Нинослава Пилиповић Валтер и извршни директор Регионалног представништва Руске хуманитарне мисије на Балкану Бранимир Нешић, у присуству заменика директора школе Предрага Вајагића.


Русская Гуманитарная Миссия подписала Меморандум о сотрудничестве с начальной школой «Вук Караджич» города Бачка Паланка. Одним из направлений сотрудничества станет поддержка программ по изучению русского языка в школе. Преподавание русского языка возобновится в городских школах муниципалитета Бачка Паланка спустя 40 лет.

Поддержка будет осуществляться через обеспечение материально-технической базой, помощью в подборе и работе преподавателей, передачей современной литературы и методических пособий для изучения русского языка. Сегодня был передан первый комплект современной детской литературы для школьной библиотеки.

Меморандум подписали директор школы «Вук Караджич» Нинослава Пилипович Валтер и исполнительный директор Регионального представительства Русской Гуманитарной Миссии на Балканах Бранимир Нешич в присутствии заместителя директора школы Предрага Ваягича.

#ргм #русскаягуманитарнаямиссия #ruskahumanitarnamisija #rhm #русскийуголок #russianhumanitarianmission #сербия #србија #ргм_балканы #дружба #русскийязык