Kategorija: Култура

„Руска хуманитарна мисија“ донирала опрему за „Центар за руски језик и руске студије“ ФФУ Источно Сарајево

Последњи дани 2019. године донели су Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву вредну донацију од стране АНО „Руска Хуманитарна Мисија“. „Центар за руски језик и руске студије“ овог Факултета, захваљујући овој донацији богатији за лингвафони кабинет, инетрактивне садржаје, нову, опремљену билблиотеку на руском језику, као и превода методичких књига, неопходних за изучавање руског језика.

На овај начин „Центар за руски језик и руске студије“ Филозофског факултета у Источном Сарајеву, постао је најопремљенији центар изучавања руског језика у Босни и Херцеговини, али и у региону.

Имајући у виду озбиљност рада у овој, високошколској установи, њихове, већ постојеће, програме, као и планиране, нема сумње да Филозофски факултет у Источном Сарајеву стасава у један од водећих центара за изучавање руског језика на Балкану.

Церемонија свечаног отварања новоопремљеног „Центра за руски језик и руске студије“ планирана је у другој половини јануара, када ће нове просторије и отворити врата својим студентима.

Драго Мастиловић, Декан Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву

 

 

 

.

„Руска хуманитарна мисија“ отвара „паметну учионицу руског језика у Осмој београдској гимназији

У Осмој београдској гимназији 2. децембра 2019 године, ће бити одржана церемонија свечаног отварања пројекта „Паметна учионица руског језика“. Пројекат је реализовала „Руска хуманитарна мисија“ у сарадњи са Руским центром за науку и кулутуру (Руски дом) у Београду и Осмом београдском гимназијом.

„Паметне учионице руског језика“ већ раде у Гимназији „Светозар Марковић“ у Нишу и Хемијско-технолошкој школи у Крушевцу, као у предшколској устнови „Младост“ у Бачкој Паланци. Отварање учионице у гимазији нашег главног града, представља продужетак великог пројекта „Руске хуманитарне мисије“, усмереног на побољшавање квалитета изучавања и предавања руског језика у Републици Србији.

Делатност „Паметне учионице“ у Осмој београдској гимназији је усмерена на учење руског језика међу ученицима средњешколског узраста. „Руска хуманитарна мисија“ заједно са „Руским домом“ обезбедила је најсавременију литературу и опрему, намењену ученицима средњешколског узраста. Поред тога, обезбеђен је и наставник – предавач, носилац, језика.

Са циљем стварања јединственог простора за учење руског језика, потпуно је реновиран део школе. На тај начин отворен је јединствени у Србији и на Балкану „Центар руског језика“ за ученике средњих школа.

Церемонија свечаног отварања Центра одржаће се 02 децембра 2019. године у 12:00 часова у Осмој београдској гимназији, на адреси: Београд, ул.Грчића Миленка , бр.71.

Улаз слободан.

Представницима медија биће омогућени интервјуи и разговор са организаторима и почасним гостима свечаности.


«Русская гуманитарная миссия» открывает класс русского языка
во Восьмой белградской гимназии (Республика Сербия)

02 декабря 2019 года во Восьмой белградской гимназии состоится церемония торжественного открытия проекта «Умный класс русского языка». Программа реализована «Русской гуманитарной миссией» в сотрудничестве с Русским центром науки и культуры в Белграде (Русский дом) и Восьмой белградской гимназией.

«Умные классы русского языка» уже работают в гимназии «Светозар Маркович» в г. Ниш и в Химико-технической школе г. Крушевац, а также в учреждении дошкольного образования «Молодость» в г. Бачка Паланка. Таким образом, проект в столичной гимназии является продолжением большого проекта «Русской гуманитарной миссии», направленого на улучшение качества изучения и преподавания русского языка в Республике Сербия.

Деятельность «Умного класса» в 8.белградской гимназии будет в основном направлена на изучение русского языка учениками среднешкольного возраста. «Русская гуманитарная миссия» совместно с «Русским домом» обеспечила самую современную литературу и оборудование, подходящую для учеников среднешкольного возраста, а также обеспечила преплдавателя-носителя языка.

С целью создания уникального пространства для изучения русского языка был полностью отремонтирована часть школы. Таким образом был открыт уникальный для Сербии и Балкан в целом «Центр русского языка» для учеников средних школ.

Церемония торжественного открытия Центра состоится 02 декабря 2019 года в 12:00 часов в здании 8. Белградской гимназии по адресу: г. Белград, ул. Грчича Миленка, д. 71.

Вход свободный.

Представители СМИ смогут взять интервью у организаторов и почетных гостей мероприятия.
оприятия.

На универзитетима у Сарајеву, Источном Сарајеву и Мостару одржани су мастер-клас часови

Од 18 до 20 новембра у Босни и Херцеговини на водећим универзитетима у Сарајеву, Источном Сарајеву и Мостару одржани су мастер-клас часови на тему “Особености предавања руског језика као иностраног: теорија, пракса, актуелне тенденције”. Организатор догађаја је Руска хуманитарна мисија (РХМ), уз подршку амбасаде Руске Федерације у БИХ и друштва русиста БИХ. О томе је у четвртак, 21. новембра, дописнику «Российской газеты» говорио представник РХМ, Илија Тјапков:

https://rg.ru/2019/11/21/rusisty-proveli-master-klassy-dlia-boshniakov-horvatov-i-serbov.html


Русисты провели мастер-классы для бошняков, хорватов и сербов

С 18 по 20 ноября в Боснии и Герцеговине (БиГ) на базе ведущих вузов в Сараево, Восточном Сараево и Мостаре прошли мастер-классы на тему «Некоторые особенности преподавания русского языка как иностранного: теория, практика, актуальные тенденции». Организатором мероприятий выступила Русская гуманитарная миссия (РГМ) при поддержке посольства РФ и сообщества русистов в БиГ. Об этом в четверг, 21 ноября, корреспонденту «Российской газеты» рассказал представитель РГМ Илья Тяпков:

https://rg.ru/…/rusisty-proveli-master-klassy-dlia-boshniak…

Мастер-клас на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву

“Руска хуманитарна мисија” је 18. новембра, на Палама, организовала мастер-клас са темом “Специфичности предавања РКИ: теорија, пракса, актуелне тенденције”. Мастер-клас је одржан на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву. Предавачи на семинару су били: Доц. др Воропај Евгенија Владимировна (заменик руководиоца центра хуманитарног образовања АД “Издаваштво”Просвета”), Др Тјапков Илија Сергејевич (предсвач са десетогодишњим искуством), Кондрат Надежда Васиљевна (предавач РКИ). Теме које су обрађиване на семинару су биле: “Схватање смисленог читања у предавању руског као иностраног језика”, “О особеностима предавања руског као иностраног језика у словенској језичкој средини: практична запажања”, јавни час (практична настава). Помоћ у припреми и организовању мастер-класа пружила је Амбасада Руске Федерације у БИХ.

 


«Русская гуманитарная миссия» 18 ноября в г. Пале (Республика Сербская)  организовала мастер-класс «Некоторые особенности преподавания РКИ: теория, практика, актуальные тенденции». Мастер-класс состоялся на базе Философского факультета Университета Восточного Сараево. Мероприятие провели преподаватели-русисты: Воропай Евгения Владимировна (заместитель руководителя центра гуманитарного образования АО «Издательство «Просвещение», к. п. н., доцент), Тяпков Илья Сергеевич (педагог с 10-летним опытом преподавания, к. ф. н.), Кондрат Надежда Васильевна (преподаватель русского языка как иностранного, МИФИ). Темы мастер-класса: «Приёмы смыслового чтения в преподавании русского языка как иностранного»; «О некоторых особенностях обучения русскому языку как иностранному в славяноязычной среде: практические наблюдения»; открытый урок (практическое занятие). Помощь в подготовке и проведении мероприятия оказало посольство РФ в Боснии и Герцеговине.

“Паметна учионица руског језика” у Осмој београдској гимназији

Нови, у низу пројеката “паметна учионица руског језика” од почетка прошле недеље почео је да се реализује у Осмој београдској гимназији. Ова гиманзија је прва школа у Београду, у којој ће бити реализован пројекат “паметна учионица”. Планирано је да по завршетку радова реконструкције дела школе, у Осмој београдској гиманзији буде постављен најсавременији кабинет за учење руског језика у Републици Србији, са сопственом библиотеком и најновијим софтвером за учење руског језика. Поред тога, Осмој београдској гимназији ће бити обезбеђен предавач-лектор, који ће водити факултативни курс руског језика за све заинтересоване ученике. Све ово треба да доведе то тога да ова школа постане центар изучавања руског језика у Београду.
Завршетак радова се очекује крајем месеца а свечано отварање почетком децембра месеца.