Европа као „систем представа”

У Руском кутку Народне библиотеке „Стеван Сремац” одржано је инспиративно предавање „Слике Европе у руској путописној књижевности” проф. др Андреја Митића, који је присутне повео на историјско–интелектуално путовање у Русију осветљавајући сва важна и чворновата места у раскошној прошлости Русије. Полазећи од дефиниције Европе као „система представа”, територије која се самодефинисала кроз тзв. феномен „другости”, проф. Митић подсетио је на стереотипе базиране на бинарним опозицијама (Рај – Исток, Ад – Запад), одржане до данас, при чему је напетост Европе и Русије истакао као вечно интригантну. Сусрет Русије са Европом Митић је описао као „некад болан, а некад мање болан”, не само физички већ и метафизички прелазак, који је нужно доносио ситне и крупне промене, попут осцилирања у духовном сензибилитету, поделе средњевековне свести на свето и огреховљено, позападничења у 18. веку, повратка „руској души” у 19. веку. Такође, дат је осврт најбитнијих путописа од првих записа – хожденија, преко путовања Петра Великог и извештаја дипломата, све до савременог доба. Присутнима је проф. Митић дао велики број корисних информација за даље истраживање ове широке теме и подстакао садржајну дискусију.