“Мобилна клиника” Руске хуманитарне мисије у Требињу и Источној Херцеговини

26. октобра је у Требињу почела реализација нове етапе пројекта Руске хуманитарне мисије, “Мобилна клиника”. Пројекат је усмерен, пре свега,  на пружање помоћи становништву удаљених крајева Херцеговине, али и омогућавања слободнијег приступа здравственим услугама становништва у урбаним срединама, у условима корона вируса. Медицинска екипа Руске хуманитарне мисије на челу са др.Виктором Белинским, заједно са лекарима-специјалистима из ЈЗУ Болница Требиње током две недеље пружаће бесплатне медицинске услуге у пет општина у Херцеговини. У првој недељи, услуге “Мобилне клинике” моћи ће да користе становници града и општине Требиње, док ће у другој недељи пројекта “Мобилна клиника” бити на располагању становништву оштина Билећа, Гацко, Берковићи и Невесиње.

26 октября в городе Требине (Республика Сербская, Босния и Герцеговина) началась реализация очередного этапа проекта Русской Гуманитарной Миссии «Мобильная клиника». Проект направлен на оказание медицинской помощи жителям отдаленных уголков Герцеговины, а также обеспечение свободного доступа местного населения к медицинским услугам в условиях распространения коронавируса. Медицинская команда Русской Гуманитарной Миссии во главе с доктором Виктором Белинским вместе с врачами-специалистами различных профилей Общей больницы Требине на протяжении двух недель будет оказывать бесплатные медицинские услуги в пяти муниципалитетах региона Герцеговины. В течение первой недели помощью «Мобильной клиники» смогут воспользоваться граждане муниципалитета и города Требине, далее – жители муниципалитетов Билеча, Гацко, Берковичи и Невесине.
https://youtu.be/9P9Tq1zK40Y
https://youtu.be/MTnaYPhl27Q?t=607
https://youtu.be/GN80bWfmE0c