Резултати Руске хуманитарне мисије на Балкану у 2021. години

🎄Пријатељи,  резимирамо одлазећу 2021. и данас ћемо вам говорити о успесима нашег регионалног представништва Руске Хуманитарне Мисије на Балкану. Ова година није била лака, па ипак, захваљујући нашим колегама Бранимиру Нешићу и Михаилу Бондару, нашим предавачима, као и партнерима и пријатељима у Србији, успели смо да остваримо све оно што смо замислили.

🌞 Пре свега, реализовали смо велики пројекат постављања соларних панела на дечје одељење Дома здравља “Др Бошко Вребалов” у Зрењанину. Представници РХМ и градске власти су потписали меморандум о сарадњи још у марту, а већ у априлу је склопљен уговор, на чијој основи је реализован пројекат постављања система за алтернативну енергију, односно соларних панела на дечји Дом здравља. Комплекс је пуштен у рад 3. јула. Од тада су рестрикције електричне енергије пале у заборав, као и мучни избор између плаћања струје и набавке најпотребније опреме за клинику и њене мале пацијенте. Установа сада користи део електричне енергије бесплатно, а уштеђена средства преусмерава на набавку медицинских препарата и јачање материјално-техничке базе.

📚 Много тога је урађено за подршку и популаризацију руског језика у региону. Средином априла су у Народној библиотеци “Стеван Сремац” у Нишу отпочели курсеви руског језика. Часови се одржавају у Руском кутку, центру за руску књижевност, науку и културу, који је РХМ отворио пре четири године. У мају и јуну смо представили још два кутка за руску књижевност на Балкану. Један се појавио у основној школи “Генерал Марко Катанић” у Бресници (општина Чачак), а други у Народној библиотеци Србац (северни део Републике Српске у саставу Босне и Херцеговине), где је испоручено преко 800 књига на руском!

📜 У августу, уочи почетка нове школске године, Руски Дом у Београду, заједно са РХМ и Српским Удружењем студената и дипломаца руских и совјетских факултета, организовао је сусрет са стипендистима конкурса који су стекли право на бесплатно образовање у Русији. У октобру је наша делегација учествовала на конференцији “Руски језик у образовном систему Републике Српске” на Универзитету у Бањој Луци, где су размотрена питања размене студената и сарадње међу универзитетима. Наше колеге су и ове године високо оцениле рад РХМ у образовној сфери. Тако је на свечаној церемонији, посвећеној 29. годишњици Универзитета у Источном Сарајеву, РХМ понео почасну награду “Повеља Универзитета”, која се додељује за велики допринос развоју образовне установе. Почетком новембра је у Бачкој Паланци извршном директору регионалног представништва РХМ на Балкану Бранимиру Нешићу уручена највиша награда школе “Вук Караџић”, односно захвалница за допринос развоју просвете. Тако су наше балканске колеге оцениле учешће Руске Хуманитарне Мисије по питању повратка руског језика у школу “Вук Караџић” и у општину Бачка Паланка, и то 40 година након што је предавање тог предмета било укинуто.

🔴 Такође је удељена пажња безбедносним и здравственим питањима. У мају смо уз учешће Руско-Српског хуманитарног центра у Нишу одржали курс за волонтере “Практично увежбавање вештине управљања пловним возилима у условима поплаве”, а ове јесени је дошло до потписивања уговора о сарадњи између представништва РХМ на Балкану и Министарства за цивилну заштиту и ванредне ситуације Републике Српске. А 9. новембра је завршена наредна фаза нашег пројекта “Мобилна клиника”. Руско-српска лекарска екипа је за две недеље пружила бесплатну стручну помоћ за преко 300 становника градова и тешко приступачних насељених места у Источној Херцеговини. Екипа лекара различите струке на челу с доктором Виктором Белинским се потрудила да удели пажњу сваком пацијенту, да обави дијагностику, консултује пацијенте и да им да потребне препоруке. Посета здравствених радника је била нарочито важна и ишчекивана од стране старијих становника из удаљенијих крајева регије, будући да им се указала ретка прилика да прођу потпуни преглед, укључујући ултразвук и ЕКГ.

🏫 И у финишу одлазеће године отворене су још две “Паметне учионице” за учење руског језика у основној школи “Јастребачки партизани” у Мерошини и у сеоској школи у Облачини на југу Србије. То су апсолутно нови кабинети, опремљени удобним инвентаром и савременом технологијом. Тамо се чак појавила и властита библиотека с одличним избором књижевних дела и методичких приручника. На тај начин су створени повољни услови и обезбеђена је материјално-техничка база за подизање квалитета образовања у целини. Данас у обе школе укупно иде око 800 деце, а преко пола њих већ учи руски језик. Сигурни смо да ће се с новим учионицама њихов број само повећавати!


🎄Мы продолжаем подводить итоги уходящего 2021-го, и сегодня рассказываем об успехах регионального представительства Русской Гуманитарной Миссии на Балканах. Это был непростой год, тем не менее благодаря нашим коллегам Бранимиру Нешичу и Михаилу Бондарю, нашим преподавателям, а также партнёрам и друзьям в Сербии, всё задуманное удалось претворить в жизнь.

☀️Прежде всего, мы реализовали большой проект по установке комплекса солнечных батарей в детской поликлинике Дома здравоохранения «Др. Бошко Вребалов» в городе Зренянине (Сербия). Меморандум о сотрудничестве представители РГМ и администрации города подписали еще в марте, а уже в апреле был заключен договор, на основании которого мы реализуем проект по установке в детской поликлинике системы альтернативной энергетики – солнечных батарей. 3 июля комплекс был пущен в эксплуатацию. С тех пор здесь забыли о перебоях с электроэнергией и мучительном выборе – заплатить за свет или приобрести что-то нужное для клиники и ее маленьких пациентов. Часть электроэнергии учреждение потребляет бесплатно, а сэкономленные средства направляются на закупку медикаментов и укрепление материально-технической базы.

📚Много было сделано для поддержки и популяризации русского языка в регионе. В середине апреля в Национальной библиотеке «Стеван Серемац» (Ниш, Сербия) стартовали курсы русского языка. Проходят занятия в Русском уголке – своеобразном центре русской литературы, науки и культуры, открытом РГМ четыре года назад. В мае и июне мы презентовали на Балканах еще два уголка русской литературы. Один появился в начальной школе «Генерал Марко Катанич» в Бреснице (муниципалитет Чачак, Сербия), второй – в Народной библиотеке города Србац (северная часть Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины), куда были доставлены более 800 книг на русском!

📜 В августе, в преддверии начала нового учебного года, Русский Дом в Белграде совместно с РГМ и Сербской Ассоциацией студентов и выпускников российских и советских вузов организовал встречу со стипендиатами конкурса на получение бесплатного образования в России. В октябре наша делегация приняла участие в конференции «Русский язык в системе образования Республики Сербской» в университете Баня-Луки, где обсудили студенческие обмены и сотрудничество между университетами. Деятельность РГМ в сфере образования и в этом году была высоко оценена коллегами. Так, на торжественной церемонии, посвященной 29-летию Университета в Восточном Сараево, РГМ была отмечена почетной наградой — «Хартией Университета», присуждаемой за большой вклад в развитие учебного заведения. В начале ноября в городе Бачка Паланка исполнительному директору регионального представительства РГМ на Балканах Бранимиру Нешичу была вручена высшая награда школы «Вук Караджич» — почетная грамота за вклад в развитие просвещения. Так балканские коллеги отметили участие Русской Гуманитарной Миссии в деле возвращения русского языка в школу «Вук Караджич» и муниципалитет Бачка Паланка спустя 40 лет после того, как здесь прервалось преподавание этого предмета.

🔴 Не остались без внимания и вопросы безопасности и здоровья. В мае при участии Российско-Сербского гуманитарного центра в Нише мы провели курс для волонтеров «Практическая отработка навыков судовождения в условиях паводков и наводнений», а осенью состоялось подписание договора о сотрудничестве между представительством РГМ на Балканах и Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Республики Сербской. А 9 ноября завершился очередной этап нашего проекта «Мобильная клиника». За две недели русско-сербская медицинская бригада оказала бесплатную квалифицированную помощь более чем трём сотням жителей городов и труднодоступных населенных пунктов Восточной Герцеговины. Команда врачей-специалистов различных профилей во главе с доктором Виктором Белинским постаралась уделить внимание каждому пациенту: провести диагностику, проконсультировать и дать необходимые рекомендации. Особенно важным и долгожданным визит медиков стал для пожилых жителей отдаленных уголков региона: им представилась редкая возможность пройти полное обследование, включая УЗИ и ЭКГ.

🏫 И под занавес уходящего года еще два «Умных класса» для изучения русского языка открылись в начальной школе «Ястребацкие партизаны» в городе Мерошина и в школе  поселка Облачина на юге Сербии. Это абсолютно новые кабинеты, оснащенные удобной мебелью и современной техникой. Здесь появилась даже собственная библиотека с отличным выбором художественной литературы и методических пособий. Таким образом, здесь созданы комфортные условия и обеспечена необходимая материально-техническая база для повышения качества образования в целом. Сегодня в обеих школах обучаются в общей сложности порядка 800 детей, больше половины из которых уже изучают русский язык. Уверены, что с появлением новых классов их количество увеличится!

#russianhumanitarianmission #RHM #ргм #русскаягуманитарнаямиссия  #projectsinserbia #education #merosina #сербия #медицина #скораяпомощь #rhm #ambulance #russia #serbia #ruskahumanitarnamisija #србија #ргм_балканы #зренянин #зрењанин #дружба #сотрудничество #РоссияСербия #ргм_солнечныебатареи #волонтеры #рсцг #русскийуголок #русскийязык #умныеклассы

#russianhumanitarianmission #RHM #ргм #русскаягуманитарнаямиссия  #projectsinserbia #education #merosina #сербия #медицина #скораяпомощь #rhm #ambulance #russia #serbia
#ruskahumanitarnamisija #србија #ргм_балканы #зренянин #зрењанин #дружба #сотрудничество #РоссияСербия #ргм_солнечныебатареи #волонтеры #рсцг  #русскийуголок #русскийязык #умныеклассы