“Мобилној клиници” РХМ-а јавило се преко 150 људи у румској општини