Руско-српска мобилна клиника у селима Шумадијског округа, извршила превентивне прегледе преко 350 пацијената

Бесплатним медицинским прегледима становништва у селу Каменица завршен је пројекат Српско – руска мобилна клиника који се спроводио у 14 села у околини Крагујевца.

Током акције која је трајала 14 дана, тимови лекара из Русије и Патронажне службе Дома здравља прегледали су преко 350 пацијената.

Сумирајући резултате, односно ефекте које је акција имала на подручјима где не постоје сеоске амбуланте, надлежни крагујевачког Дома здрвља и градске управе оценили су да ће овакав модел прегледа предложити држави као нови концепт у превентиви и очувању здравља становништва руралног подручја, јер се запошљавање нових лекара и отварање нових амбуланти не очекује.

Две седмице српско-руска мобилна клиника бесплатно, без здрвствене картице прегледала је мештане на сеоском подручју.

За ту намену, Руска хуманитарна мисија на Балкану, својим амбулантним возилом у коме су заједнички медицински тимови, долазила је до најнемоћнијих старих и тешко покретних житеља села где су им пружени превентивни здравствени прегледи.

У селу Аџине ливаде чекало се у реду за преглед.

Прегледи су показали које су конкретне потребе становништва. У просеку је обављено 25-30 прегледа дневно.

Статистички подаци указују да је у српским селима све мање лекара, све више старијег становништва.

Амбуланте не постоје у већини села. Зато је модел мобилне клинике драгоцен пилот пројекат за држву.

Први заједнички пројекат српско руских лекара у Шумадији је завршен.

Амбулантно возило Руске хуманитарне мисије било је зауствљено у селима: Букоровац, Велика Сугубина, Влакча, Дреновац, Драча, Добрача, Дулене, Љубичевац, Маслошево, Трмбас, Церовац, Рогојевац, Цветојевац, Каменица.

Бесплатним прегледима завршен пројекат Српско – руска мобилна клиника