Састанак са младима Србије – студентима на универзитетима у Русији

Руски дом је заједно са Руском хуманитарном мисијом и Асоцијацијом студената и дипломаца руских/совјетских универзитета у Србији одржао састанак са стипендистима конкурса за бесплатно образовање у Русији у академској 2021/2022. години.

Будућим студентима су овом приликом дате препоруке у вези са поступком уласка у Русију у условима пандемије, признавањем докумената о претходном образовању, смештају у студентским домовима итд. Стипендистима се обратила председница Савета Асоцијације студената и дипломаца руских/совјетских универзитета у Србији проф. Радмила Тонковић, истакавши да је Асоцијација увек спремна да подржи и помогне студентима у превазилажењу могућих потешкоћа које се могу јавити током периода њихове адаптације у Русији.

Млади и њихови родитељи имали су прилику да поставе питања запосленима у Руском дому, али и да из прве руке сазнају све информације везане за организацију образовног процеса, студентски живот, медицинске услуге, запослење током студирања итд. од студената који се већ школују у Русији.

За оне који не владају руским језиком Руска хуманитарна мисија је заједно са Руским домом организовала интензиван адаптивни курс руско језика, који ће у августу-септембру текуће године моћи да прати око тридесетак људи.

🇷🇺 Встреча с сербской молодежью – студентами вузов России

Русский Дом совместно с Русской Гуманитарной Миссией и Сербской Ассоциацией студентов и выпускников российских и советских вузов провел встречу с стипендиатами конкурса на получение бесплатного образования в России в 2021/2022 учебном году.

На встрече будущим студентам даны рекомендации, касающиеся процедуры въезда в Россию во время пандемии, признания документов о предыдущем образовании, размещения в общежитиях и др. К стипендиатам обратилась президент Совета Сербской Ассоциации выпускников проф. Радмила Тонкович, отметив, что Ассоциация всегда готова поддержать и помочь студентам в преодолении возможных трудностей, связанных с адаптацией в России.

Собравшаяся молодежь и их родители смогли задать сотрудникам Русского Дома, а также студентам, которые уже обучаются в России, интересующие их вопросы, связанные с организацией учебного процесса в вузах, студенческой жизнью, медицинским обслуживанием, трудоустройством во время учебы и т.д.

Для тех, кто не владеет русским языком, Русская Гуманитарная Миссия совместно с Русским Домом организовала интенсивный адаптационный курс русского языка, который в августе-сентябре 2021г. смогут пройти около 30 человек.

#Russianhumanitarianmission #RHM #Rossotrudnichestvo #Россотрудничество #rsgov #RussianHouse #РусскийДом #alumniserbia #РусскийДомБелград #РускиДомБеоград  #молодежь  #образованиевроссии  #русскийязык