Уручена колекција књига Централној универзитетској библиотеци Источног Сарајева (Република Српска)

Заједничка делегација Руске хуманитарне мисије и амбасаде Русије у Босни и Херцеговини, двадесет седмог септембра 2018. године, уручила је Централној универзитетској библиотеци Источног Сарајева (Република Српска) колекцију књига на руском језику.

Након распада Југославије, руски језик је изгубио на значају на Балкану, међутим, тренутно је његова популарност, као и интересовање за руску културу у региону, поново у порасту.

Директорка Централне универзитетске библиотеке Наталија Трифковић захвалила се Руској хуманитарној мисији и истакла је да ће уручене књиге постати део наставног програма студената руског језика на Универзитету у Источном Сарајеву, али и да ће помоћи свим заинтересованима да се ближе упознају с руском културом.

Планирано је да се сличне акције спроведу у Љубињу, Зворнику и у другим градовима Републике Српске.
Догађај је медијски пропратила локална телевизија и представник „Росијске Газете“ за Балкан.



 
27 септ. 2017 года совместная делегация Русской гуманитарной миссии и посольства России в Боснии и Герцеговине передала в Центральную библиотеку Восточного Сараево при Университете в Восточном Сараево (Республика Сербская) коллекцию книг на русском языке.
После распада Югославии русский язык на Балканах потерял свои позиции, однако сейчас его популярность, а также интерес к русской культуре в регионе вновь начали расти.
Директор Центральной библиотеки Наталья Трифкович поблагодарила Русскую гуманитарную миссию и отметила, что переданные книги станут частью учебной программы студентов, изучающих русский язык в Университете в Восточном Сараево, а также помогут всем желающим ближе познакомиться с русской культурой.
Подобные акции планируются, также провести в Любинье, Зворнике и других городах Республики Сербской.
Мероприятие освещалось местным телевидением и представителем «Российской газеты» на Балканах.