Kategorija: Здравство

„Руска хуманитарна мисија“ реализује у Србији нови пројекат заједничких руско-српских лекарских тимова

1. новембра у сарадњи општине Врбас, њиховог дома здравља и „Руске хуманитарне мисије“ почиње реализација пројекта „Српско-руска мобилна клиника“ у оквиру кога ће руски и српски лекари у току десет дана посетити 10 насеља у општинама Врбас и Мали Иђош. Овај пројекат је један од најважнијих пројеката Руске хуманитарне мисије у 2019 години, а посебно је значајан за најстарију популацију овог краја, којима је отежан долазак до медицинских установа. Захваљујући овом пројекту све структуре социјално угрожених могу проћи лекарске прегледе и добити квалитетну медицинску помоћ.

Важним аспектом овог пројекта јавља се и коришћење новог возила „мобилне клинике“ опремљеног специјално за овакве пројекте и припремљеног за пријем и пружање медицинске помоћи у тешко доступним крајевима. Захваљујући карактеристикама „мобилне клинике“ у току десет дана руско—српска лекарска екипа ће посетити 10 насеља у општинама Врбас и Мали Иђош и урадити преко 200 прегледа. Састав овакве екипе ће чинити преводилац, два лекара и помоћно медицинско особље.

Извршни директор балканског представништва РХМ је подвукао, да ово није прва акција оваквог типа. До сада су слични пројекти реализовани у Златиборском округу, у општини Пожега, у Шумадијском округу, у граду Крагујевац и околини, у Средњебанатскком округу, у општинама Житиште, Сечањ и Нова Црња, где су великим успехом је реализован пројекат „српско-руске мобилне клинике“ и урађено преко 2.000 прегледа.

Свечани почетак пројекта планиран је у згради Општине Врбас, 01.новембра у 9:00. часова.


«Русская гуманитарная миссия» запускает новый проект совместных русско-сербских бригад врачей в Сербии

1 ноября 2019 года в сотрудничестве муниципалитета Врбас, его Дома здравоохраненния и «Русской гуманитарной миссии» (РГМ), стартует гуманитарный проект «Сербско-русская мобильная клиника» в рамках которого российские и сербские врачи в течение десяти дней посетят 10 населенных пунктов в муниципалитетах Врбас и Малый Иджош. Данный проект является одиним из крупнейших проектов РГМ в 2019 году и является особенно важным для пожилых людей, живущих вдали от крупных медицинских учреждений данного региона. Благодаря ему они смогут пройти обследование и получить качественную медицинскую помощь.
Важной особеностью проекта является использование нового автомобиля «мобильной клиники» сделанного специально для подпбных проектов, полностью оборудованного и подготовленного для приема и оказания медицинской помощи в удаленных и недоступнных краях. Благодаря характеристикам «мобильной клинике» в течение десяти дней российско-сербская бригада объедет 10 населеных пунктов в муниципалитетах Врбас и Малый Иджош и сделает более 200 приемов. В состав группы войдут переводчик, двух врачей и медперсонал.
Исполнительный директор балканского отделения РГМ подчеркнул, что это не первая акция подобного типа. В течении 2018 и 2019 гг, акция успешно проходила в златиборском округе, муниципалитиет Пожега, в шумадийском округе, Г. Крагуевац, в Среднебанатском округеЮ в муниципалитетах Сечань, Житиште и Новая Црня, в которых с большим успехом реализован проект «сербско-русской мобильной клинике», и сделано больше 2.000 приемов.
Торжествено начало проекта планировано в зданий Муниципалитета Врбас – 1 ноября 2019 г.

Руско-српска мобилна клиника у селима Шумадијског округа, извршила превентивне прегледе преко 350 пацијената

Бесплатним медицинским прегледима становништва у селу Каменица завршен је пројекат Српско – руска мобилна клиника који се спроводио у 14 села у околини Крагујевца.

Током акције која је трајала 14 дана, тимови лекара из Русије и Патронажне службе Дома здравља прегледали су преко 350 пацијената.

Сумирајући резултате, односно ефекте које је акција имала на подручјима где не постоје сеоске амбуланте, надлежни крагујевачког Дома здрвља и градске управе оценили су да ће овакав модел прегледа предложити држави као нови концепт у превентиви и очувању здравља становништва руралног подручја, јер се запошљавање нових лекара и отварање нових амбуланти не очекује.

Две седмице српско-руска мобилна клиника бесплатно, без здрвствене картице прегледала је мештане на сеоском подручју.

За ту намену, Руска хуманитарна мисија на Балкану, својим амбулантним возилом у коме су заједнички медицински тимови, долазила је до најнемоћнијих старих и тешко покретних житеља села где су им пружени превентивни здравствени прегледи.

У селу Аџине ливаде чекало се у реду за преглед.

Прегледи су показали које су конкретне потребе становништва. У просеку је обављено 25-30 прегледа дневно.

Статистички подаци указују да је у српским селима све мање лекара, све више старијег становништва.

Амбуланте не постоје у већини села. Зато је модел мобилне клинике драгоцен пилот пројекат за држву.

Први заједнички пројекат српско руских лекара у Шумадији је завршен.

Амбулантно возило Руске хуманитарне мисије било је зауствљено у селима: Букоровац, Велика Сугубина, Влакча, Дреновац, Драча, Добрача, Дулене, Љубичевац, Маслошево, Трмбас, Церовац, Рогојевац, Цветојевац, Каменица.

https://rtk.co.rs/besplatnim-pregledima-u-kamenici-zavrsen-projekat-srpsko-ruska-mobilna-klinika/

Српско-руска мобилна клиника улази у другу недељу у Шумадији

Руска хуманитарна мисија и крагујевачки Дом здравља заједничком сарадњом током јула месеца врше превентивне бесплатне здравствене прегледе мештана у најудаљенијим шумадијским селима која немају своју здравствену амбуланту. Акција прегледа на подручју 14 месних заједница се спроводи у оквиру пројекта Српско-руска мобилна клиника. …

Четрнаест села за четрнаест дана здравствена акција под називом Руско-српска мобилна амбуланта дошла је и у село Маслошево које нема своју здравствену амбуланту а сами мештани показали су интересовање за превентивним прегледима.

Радмила Вуксановић, мештанка села Маслошево каже: “Веома је значајно јер ми овде немамо ни аутобус, никакво превозно средство да бисмо отишли до амбуланте, морамо аутом ко има а ко нема мора да се сналази.”

“Све је добро што се уради за село, било шта и ово је добро и треба да и друге струке долазе овде”, истиче Јованка Радичевић, мештанка села Маслошево.

Радослав Шаргић, такође Маслошева напомиње “Вид овакве мобилности је велики значај за наше село и одавно овде нико није ни долазио и добро је да су нас се људи сетили и да су дошли да нас посете. Ми немамо ни продавницу, ни трговину, ни кафану… Морамо да идемо и до 10 километара и да се вратимо пешице.”

Мобилну амбуланту чине руски лекари и Патронажна служба Дома здравља из Крагујевца.

Виктор Белински, доктор Руске хуманитарне мисије каже: “Руска хуманитарна мисија заједно са Домовима здравља широм Србије сарађује већ трећи пут. Наш задатак је да обављамо прегледе у тешко доступним местима која се налазе далеко од већих градова, а главни задатак је да остваримо сарадњу на нивоу српских и руских лекарских екипа и да заједно размењујемо савете и искуства.”

“Било је и случајева да деценијама нису били на лекарском прегледу или никада до сада сматрајући да то није потребно и да не осећају никакве тегобе. Ми смо овде утврдили прегледима да ипак та потреба постоји јер имају или повећан крвни притисак који није контролисан и лечен као и повећан шећер у крви”, каже Радмила Обрадовић, докторка Дома здравља у Крагујевцу.

Кардио васкуларне и плућне болести, повећан крвни притисак и шећер у крви су најчешће дијагнозе а овим путем врши се и едукација сеоског становништва о неопходности превентивних здравствених прегледа.

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/rusko-srpska-mobilna-ambulanta-za-udaljena-sumadijska-sela_1031751.html

Српско – руска мобилна клиника у Крагујевцу

Захваљујући Меморандуму о сарадњи између Града Крагујевца и Руске хуманитарне мисије током јула у оквиру пројекта Српско-руска мобилна клиника биће прегледани мештани 14 месних заједница на сеоском подручју. Меморандум о сарадњи данас су потписали градоначелник Крагујевца Радомир Николић и руководилац представништва Руске хуманитарне мисије на Балкану др Михаил Бондар. Пројектом су, у циљу превенције и ране дијагностике болести, предвиђени превентивни здравствени прегледи мештана села у околини Крагујевца која немају здравствену амбуланту. У специјализованом комби возилу прегледе ће обављати лекар из Русије у сарадњи са лекарима и медицинским техничарима Дома здравља Крагујевац.

Споразумом који је потписан са руском хуманитарном организацијом договорено је, не само да помогнемо грађанима којима је због удаљености амбуланте здравствена услуга мање доступна, већ ће бити прилика да наши лекари размене знања и искуства са лекарима из Русије, успоставе сарадњу и сагледају могућност примене таквог вида здравствене заштите и на подручју Крагујевца, рекао је градоначелник Радомир Николић. Он је истакао да је ово само почетак сарадње која ће се развити и на друге области и изразио наду да ће се успешно остварити и сарадња руске хуманитарне организације и Клиничког центра.

Говорећи о мисији и програмима које спроводе, Михаил Бондар, руководилац представништва Руске хуманитарне мисије на Балкану је рекао да су први пут у Крагујевцу и да је Меморандум платформа за даљи развој сарадње. Уз заједничка ангажовања руске и српске стране чинимо нешто корисно за најстарије и најугроженије категорије становништва Крагујевца и околине, рекао је др Бондар и додао да је у плану да се поред здравства сарадња оствари и у области образовања и науке а да је хуманитарни рад добар старт.

Са члановима делегације представништва Руске хуманитарне мисије на Балкану о пројекту и могућим новим програмима и активностима сарадње разговарали су др Гордана Дамњановић, члан Градског већа за здравствену и социјалну заштиту и Василије Антић, директор Дома здравља Крагујевац са сарадницима.

Након потписивања Меморандума у згради Градске управе, екипа лекара и медицинских техничара отишла је на први терен у село Букоровац. До 15. јула бесплатне лекарске прегледе у периоду од 9, 00 до 15, 00 сати ће обављати на територији још 13 месних заједница и то Велика Сугубина, Влакча, Дреновац, Драча, Добрача, Дулене, Љубичевац, Маслошево, Трмбас, Церовац, Рогојевац, Цветојевац и Каменица.

https://www.kragujevac.rs/srpsko-ruska-mobilna-klinika/

Најава пројеката у општини Рашка

У среду 15. маја у општини Рашка, у присуству представника Руске хуманитарне мисије и општине Рашка, потписан је Меморандум о сарадњи између ове хуманитарне организације и општине Рашка. Овај Меморандум представља правни оквир за реализацију пројеката у области образовања и здравствене заштите на територији општине Рашка. Реализација првих пројеката очекује се у току наредних месеци. Меморандум о сарадњи између две стране потписали су Ђорђе Гогић, заменик Председника општине Рашка и Др Бранимир Нешић, извршни директор Регионалног представништва Руске хуманитарне мисије на Балкану.